Październikowy piątek z Fanami / October Fan Friday

Tym razem, witamy się w październiku :-)
Ponieważ to pierwszy październikowy piątek, zapraszamy na....
Welcome in October this time :-) 
Because this is the first Friday in October, we invite you for...
  Zanim jednak narzędzie linkujące pójdzie w ruch,
pragniemy przedstawić Wam Wrześniowego Fana!
Jest nim.....
 
 
However, before linking tool goes in motion,
we would like to introduce you to the Fan of September!
Please, welcome .....


 którą uprzejmie proszę o kontakt na adres: sklep@lemoncraft.pl
To co, październikową edycję czas zacząć:-)
 which was kindly please contact us at the following address: sklep@lemoncraft.pl
So,
let's start October edition :-)


Zasady/Rules
* W każdy pierwszy piątek danego miesiąca, na naszym blogu pojawi się post,
z aktywnym narzędziem do wklejania linków.
 * Every first Friday of the month, we publish a post with active tool to paste the link on our blog.
* Zapraszamy naszych Fanów do dzielenia się sposobem na użycie produktów Lemoncraft :-)
* We invite our fans to share their way of using the Lemoncraft products.
* Każdy nowy post przypisany jest do aktualnie trwającego miesiąca,
dlatego prosimy o linkowanie prac przygotowanych w miesiącu, którego post dotyczy.
 * Each new blog post is assigned to the ongoing month,
so please linking of current work in the month.
*Prosimy, podlinkuj Swoją aktualną pracę, nie linkuj do strony głównej Swojego bloga:-)
 * Please, link your current job, don't link to the home page of your blog :-)
*W pracy należy użyć przynajmniej jeden produkt Lemoncraft
*In your work you must use at least one Lemoncraft product.

*W poście powinien znaleźć się link do naszego sklepu Lemoncraft.pl 
(sprawdzamy ;-))
*In the linked blog post, we should find a link to our store Lemoncraft.pl
(We check;-))

*Narzędzie do wklejania linków aktywne jest od pierwszego piątku
do końca danego miesiąca,
w październiku jest to czas: 03.10.2014 - 31.10.2014.
 *The link tool paste is active, the first Friday of the month to the end of the month,
so, in October is the time: 10.03.2014 - 10.31.2014.
*Z chwilą rozpoczęcia kolejnego miesiąca z Fanami,
wybierzemy Fana Miesiąca, który otrzyma od nas w nagrodę,
zestaw produktów marki Lemoncraft oraz zagości na naszym blogu. 
* When we will start of the next month with Fans, we choose a Lemoncraft Fan of the month, which will receive a reward, 
the set of Lemoncraftd products and will be a Guest on our blog. 


Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że Fanów, którzy u nas goszczą,
wybieramy drogą losowania, tak, aby wszyscy uczestnicy zabawy mieli równe szanse.
Let me just remind you that the fans who are a guest, we choose randomly, 
so that all participants have an equal chance.
Miłego linkowania w październiku,
zapraszamy!
Have a good linking in October,  
hugs!


 PODPIS

2 komentarze:

  1. Aaaaa! Wspaniała wiadomość, dziękuję szczęśliwej maszynie losującej za wylosowanie mojej pracy :) Papiery i dodatki Lemoncraft kocham miłością prawdziwą i moim marzeniem było znaleźć się w zaszczytnym gronie fanów miesiąca :) Miałam dziś paskudny dzień, płakałam z bezsilności, a teraz płaczę ze wzruszenia, dziękuję :***

    OdpowiedzUsuń
  2. Proszę o usunięcie numeru 31 - wydaje mi się, że zadziałał jakiś chochlik i są teraz problemy z otwarciem linku...

    OdpowiedzUsuń

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger