Inspiruje Bea - Inspirations from Bea

Witajcie!
Hello!

Dotarła już do mnie paczka najnowszych materiałów Lemoncraft z papierami 'Sercem Malowane' - są cudowne!!! Nie miałam okazji od razu zasiąść do pracy, gdyż wyjeżdżałam na zimowe wakacje. Jednak przyznaję, że choć kilku cięć nie mogłam sobie odmówić.
Pack with papers 'Heart Painted' just reached to me - collection is wonderful!!! I haven't had the opportunity to sit down immediately to work, because I was leaving for the winter holidays. However, I admit that, although a few cuts I could not refuse.

Najpierw pokazuję dziewczęce karteczki bazujące na kolekcji 'Dom Róż':
First I show girls cards based on a collection 'House of Roses':I jedna karteczka z okazji narodzin maluszka:
And one card for welcome a new baby:


Na koniec jeszcze szybka karteczka z cudnych, romantycznych 'Sercem Malowanych' papierów z przepięknym kwiatkiem z tej kolekcji:
Finally, a quick card with a marvelous, romantic 'Heart Painted' papers with a beautiful flower from this collection:


Uściski,
Hugs,

Bea
Materiały/Supplies:

PODPIS

4 komentarze:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger