Lutowy Piątek z Fanami - February Fan Friday

 Tym razem, witamy się w Lutym :-)
Ponieważ to pierwszy lutowy piątek, zapraszamy na....
Welcome in February this time :-) 
Because this is the first Friday in February, we invite you for...
Zanim jednak narzędzie linkujące pójdzie w ruch,

pragniemy przedstawić Wam grudniowo-styczniowego Fana!
Jest nim.....

However, before linking tool goes in motion,
we would like to introduce you to the Fan of December and January!

Please, welcome .....
krystynas

 którą uprzejmie proszę o kontakt na adres: sklep@lemoncraft.pl
To co, lutową edycję czas zacząć:-)
 which was kindly please contact us at the following address: sklep@lemoncraft.pl
So,
let's start February edition :-)
 

Zasady/Rules


* W każdy pierwszy piątek danego miesiąca, na naszym blogu pojawi się post,

z aktywnym narzędziem do wklejania linków.

 * Every first Friday of the month, we publish a post with active tool to paste the link on our blog.


* Zapraszamy naszych Fanów do dzielenia się sposobem na użycie produktów Lemoncraft :-)

* We invite our fans to share their way of using the Lemoncraft products.


* Każdy nowy post przypisany jest do aktualnie trwającego miesiąca,

dlatego prosimy o linkowanie prac przygotowanych w miesiącu, którego post dotyczy.

 * Each new blog post is assigned to the ongoing month,
so please linking of current work in the month.


*Prosimy, podlinkuj Swoją aktualną pracę, nie linkuj do strony głównej Swojego bloga:-)

 * Please, link your current job, don't link to the home page of your blog :-)


*W pracy należy użyć przynajmniej jeden produkt Lemoncraft

*In your work you must use at least one Lemoncraft product.


*W poście powinien znaleźć się link do naszego sklepu Lemoncraft.pl 

(sprawdzamy ;-))


*In the linked blog post, we should find a link to our store Lemoncraft.pl

(We check;-))


*Narzędzie do wklejania linków aktywne jest od pierwszego piątku do końca danego miesiąca,

w lutym jest to czas: 06.02.2015 - 28.02.2015.


 *The link tool paste is active, the first Friday of the month to the end of the month,
so, in February is the time
: 02.06.2015 - 10.28.2015.


*Z chwilą rozpoczęcia kolejnego miesiąca z Fanami,

wybierzemy Fana Miesiąca, który otrzyma od nas w nagrodę,

zestaw produktów marki Lemoncraft oraz zagości na naszym blogu.


* When we will start of the next month with Fans, we choose a Lemoncraft Fan of the month, which will receive a reward,  the set of Lemoncraftd products and will be a Guest on our blog. 


*Zgłaszając swoje prace wyrażasz zgodę na ich publikację na Pinterest.

By submitting your work you agree to publish them on Pinterest.Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że Fanów, którzy u nas goszczą,
wybieramy drogą losowania, tak, aby wszyscy uczestnicy zabawy mieli równe szanse.
Let me just remind you that the fans who are a guest, we choose randomly, 
so that all participants have an equal chance.


Miłego linkowania w lutym,

zapraszamy!


Have a good linking in February, 
hugs!

A my, korzystając z "czasu antenowego", zapraszamy Was do naszego sklepu,
na porcję świetnych nowości od polskich producentów.

Natomiast jutro, zapraszamy na odsłonę naszych nowości!


And using the "air time", we invite you to our store,
for great news from Polish manufacturers.

Tomorrow, we invite you for LemonCraft news!


PODPIS

5 komentarzy:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger