Inspiruje Irena: (nie)zwykłe notesy - Inspirations from Irena: (not)ordinary notebooks

Witam serdecznie i wakacyjnie!
Hello in vacation!

Dziś pokażę Wam, jak papiery LemonCraft odmieniły los notesów. Całkiem zwyczajne, biurowe zapiśniki zmieniły się w kwitnące, pełne pozytywnej energii, osobiste notatniki.
Today I'll show you how to LemonCraft papers changed the fate of notebooks. Pretty ordinary, office writing pads turned into a flourishing, full of positive energy, personal notebooks.

Pierwszy dostał oprawkę z papieru 'Wieczne Lato - Leniwe popołudnie'. W tych delikatnych deseczkach zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Z tego samego zestawu wycięłam etykietkę na której umieściłam imię nowej właścicielki notesu. W tej części kompozycji usiadł też motylek z arkusza 'Vintage Time - Labels 1':
First got paper holder from 'Neverending Summer - lazy afternoon'. In these delicate boards I fell in love with at first sight. With the same set I cut out the label on which I put the name of the new notebook owner. In this part of the composition of a butterfly sat down with a sheet of 'Vintage Time - Labels 1':


Drugi notes ubrałam w papier z mojej ulubionej kolekcji. Motyw róż na brzegu arkusza 'Dom Róż - Na werandzie' stał się idealną kontynuacją kompozycji kwiatowej w pastelowo-ziemistych kolorach:
The second notebook I dressed in paper from my favorite collection. Theme roses on the edge of the paper 'House of Roses' has become the ideal continuation of floral composition in pastel earthy colors: 


 Trzeci notes, grubiutki, na ogromnej sprężynie prawdopodobnie będzie mini-pamiętnikiem. Masywnej okładce, delikatności nadały warstwy papierów kolekcji  'Nie Zapomnij Mnie':
The third notebook, thick, on a huge spring probably will be a mini-diary. Massive cover, delicacy gave the layers of papers collection 'Forget Me Not':


Pewnie zauważyliście, że we wszystkich notesach użyłam do dekoracji sznureczków. To miłość od pierwszego zamotania:) Wpadły do koszyczka podczas zakupów prawie przypadkowo, skusiła mnie cena i wybór kolorów. Teraz nie wyobrażam sobie bez nich scrapowania. Wizualnie są "lżejsze" od tasiemek, a idealnie uzupełniają kompozycję.
You probably noticed that in all the notebooks I used to decorate the twin. It's love at first used :) fell into the basket while shopping, almost incidentally, tempted me the price and color selection. Now I can not imagine scrapbooking without them. Visually, they are "lighter" of ribbons, and perfectly complement the theme.

W ten sam sposób możecie ze zwykłego notesu wyczarować pamiętnik podróżny - idealny na letnie podboje.
In the same way you can make with ordinary notebook a travel diary - perfect for summer adventures.

Życzę Wam udanych wakacji i scrapowych wspomnień!
I wish you a wonderful holiday and scrap-memories!

Rysa


Materiały/Supplies:PODPIS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger