Krok po kroku z Mają: LO z mini albumem - Step by step with Maja: LO with a mini album

Witajcie, drodzy Fani Lemoncraft, na naszym blogu!
Welcome, dear Lemoncraft Fans, to our blog!

Dzisiaj pokażę Wam layout, jaki zrobiłam z połączenia naszych najnowszych kolekcji, 'Senne Poranki' i 'Wieczne Lato'.
Today I have a layout to share, made using our two latest releases, "Dreamy Mornings' and 'Neverending Summer'.


Ale to nie taki zwykły layout ;-) Zwykle wywołuję stos zdjęć, a potem mam problem z wybraniem jednego lub dwóch do scrapa. Chciałabym użyć wszystkich, ale też nie mam tyle czasu, żeby stworzyć album...Pomyślałam więc o połączeniu tych dwóch form i umieściłam minialbum na scrapie. Oto on ;-))
But this isn't just a layout ;-) I usually develop tons of photos and then have difficulty choosing one or two to include in my layouts. I wish I could use all of them, but have no time to make an album...And so I thought of combining the two forms and put a mini into my layout. Here it is ;-))


Wystarczy rozwiązać wstążkę...
You just need to untie the ribbon...


...i rozwinąć harmonijkę:
...and unfold the accordion strip:


...a potem odwrócić :-)
...and then turn it over :-)


A teraz pokażę Wam, jak łatwo się to robi :-)
And now I'm going to show you how easy is that :-)


1. Najpierw wybrałam zdjęcia - mierzą 6x9 cm (oczywiście możecie użyć zdjęć dowolnego rozmiaru). Potem przycięłam pasek papieru o wysokości o 0,5 cm większej, z całej szerokości arkusza 30,5 cm.
1. First, I chose my photos - they measure 6x9 cm (of course you can use any size photos). Then I trimmed a strip of paper measuring 6,5 x 30,5 cm (the full width of a scrapbook sheet).

2. Zbigowałam poszczególne panele pod zdjęcia tak, by każdy był 0,5 szerszy niż zdjęcie. Dzięki temu fotki zyskały niewielką ramkę. Zagięłam panele wzdłuż linii tak, by utworzyć harmonijkę. Jak widać, ostatni panel jest krótszy od pozostałych.
2. I scored sections in the paper strip so that each one is 0,5 cm wider than the photo. Thus my photos get a little frame around. I folded along the score lines, making an accordion strip. As you can see, the last section is narrower than the others.

3. Potuszowałam brzegi zdjęć i linie harmonijki.
3. I inked the edges of the photos and folds of the accordion strip.
4. Ozdobiłam jedną stronę harmonijki, ze stroną "tytułową".
4. I decorated one sided of the accordion strip, with the "title" panel.

5. Ozdobiłam drugą stronę harmonijki.
5. I decorated the other side of the accordion strip.

6. Docięłam dodatkowy panel ze zdjęciem...
6. I cut an extra panel with a photo...

7. ...i nakleiłam go na krótszym panelu.
7. ...and placed it over the narrow panel.
8. Złożyłam harmonijkę i przewiązałam ją wstążką.
8. I folded the strip and tied it with ribbbon.

9. Odwróciłam przewiązaną harmonijkę i przykleiłam wstążkę taśmą klejącą, a następnie całość posmarowałam klejem. 
9. I turned the folded strip over and secured the ribbon with a piece of sticking tape and then covered the whole panel with glue.
10. Nakleiłam harmonijkę w wybranym miejscu na scrapie.
10. I placed the accordion strip in the chosen spot on my layout.

Gotowe :-)
You're done.

Prawda, że proste? Harmonijka może być tak długa, jak chcecie - przedłuża się ją naklejając końcowe panele pasków na siebie. Możecie ją wykorzystać do umieszczenia serii zdjęć albo journalingu - ogranicza Was tylko wyobraźnia ;-)
I jeszcze kilka szczegółów layoutu:
Simple, isn't it? The accordion strip can be as long as you wish - you can lengthen it by layering end panels one over the other. You can use the strip to include a series of photos or for journaling - your imagination is the limit ;-)
And here are some details of the layout:
Mam nadzieję, że spodoba się Wam pomysł na layout 2 w 1 :-) Do zobaczenia!
I hope you like my idea for a 2in1 layout :-) See you!

Maja

Materiały / Supplies:
PODPIS

1 komentarz:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger