Sierpniowy Piatek z Fanami - August Fan Friday

Tym razem, witamy się w Sierpniu :-)
Ponieważ to pierwszy sierpniowy piątek, zapraszamy na....
Welcome in August this time :-) 
Because this is the first Friday in Augustyou are invited for...
 
Zanim jednak narzędzie linkujące pójdzie w ruch, 
pragniemy przedstawić Wam Lipcowego Fana!
Jest nim.....
 
However, before linking tool goes in motion,
we would like to introduce you to the Fan of July!

Please, welcome .....
Agnieszka-Cyga 


którą uprzejmie proszę o kontakt na adres: sklep@lemoncraft.pl 
 which was kindly please contact us at the following address: sklep@lemoncraft.pl
 
Pamiętaj! Na zgłoszenie po odbiór nagrody, czekamy 2 tygodnie, po tym czasie nagroda przepada.
Remember, we look forward to your application for two weeks, after which, the prize will be forfeited. 
To co, sierpniową edycję czas zacząć:-)
So, let's start August edition :-) 


Zasady/Rules* W każdy pierwszy piątek danego miesiąca, na naszym blogu pojawi się post,

z aktywnym narzędziem do wklejania linków.

 * Every first Friday of the month, we publish a post with active tool to paste the link on our blog.


* Zapraszamy naszych Fanów do dzielenia się sposobem na użycie produktów Lemoncraft :-)

* We invite our fans to share their way of using the Lemoncraft products.* Każdy nowy post przypisany jest do aktualnie trwającego miesiąca,
dlatego prosimy o linkowanie prac przygotowanych w miesiącu, którego post dotyczy.
 * Each new blog post is assigned to the ongoing month,
so please linking of current work in the month.


*Prosimy, podlinkuj Swoją aktualną pracę, nie linkuj do strony głównej Swojego bloga:-)
 * Please, link your current job, don't link to the home page of your blog :-)


*W pracy należy użyć przynajmniej jeden produkt Lemoncraft.
*In your work you must use at least one Lemoncraft product.

*W poście powinien znaleźć się link do naszego sklepu Lemoncraft.pl
(sprawdzamy ;-))
*In the linked blog post, we should find a link to our store Lemoncraft.pl
(We check;-))


 *Narzędzie do wklejania linków aktywne jest od pierwszego piątku do końca danego miesiąca,

w sierpniu jest to czas: 07.08.2015 - 31.08.2015.

*The link tool paste is active, the first Friday of the month to the end of the month,

so, in July is the time: 07.08.2015 - 31.08.2015.


*Z chwilą rozpoczęcia kolejnego miesiąca z Fanami,
wybierzemy Fana Miesiąca, który otrzyma od nas w nagrodę,

zestaw produktów marki Lemoncraft oraz zagości na naszym blogu.
* When we will start of the next month with Fans, we choose a Lemoncraft Fan of the month, which will receive a reward,  the set of Lemoncraftd products and will be a Guest on our blog. *Zgłaszając swoje prace wyrażasz zgodę na ich publikację na Pinterest.

By submitting your work you agree to publish them on Pinterest.

 
Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że Fanów, którzy u nas goszczą,
wybieramy poprzez system Random.org, tak, aby wszyscy uczestnicy zabawy mieli równe szanse.
Let me just remind you that the fans who are a guest, we choose using Random.org system, 
so that all participants have an equal chance.
Miłego linkowania w sierpniu, zapraszamy!

Have a good linking in August!
Hugs!
PODPIS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger