Grudniowy Piątek z Fanami - December Fan Friday

Tym razem, witamy się w grudniu :-)
Ponieważ to pierwszy grudniowy piątek, zapraszamy na....
Welcome in December this time :-) 
Because this is the first Friday in Decemberyou are invited for...
 

Zanim jednak narzędzie linkujące pójdzie w ruch,
pragniemy przedstawić Wam Listopadowego Fana!
Jest nim.....  However, before linking tool goes in motion,
we would like to introduce you to the Fan of November!
 

Please, welcome .....którą uprzejmie proszę o kontakt na adres: sklep@lemoncraft.pl 
which was kindly please contact us at the following address:
 sklep@lemoncraft.pl 
 

Pamiętaj! Na zgłoszenie po odbiór nagrody, czekamy 2 tygodnie, po
tym czasie nagroda przepada. 
Remember, we look forward to your application for two weeks, after which, the prize will be forfeited. 

To co, październikową edycję czas zacząć:-) 
So, let's start October edition :-)

Zasady/Rules


* W każdy pierwszy piątek danego miesiąca, na naszym blogu pojawi się post,

z aktywnym narzędziem do wklejania linków.
 * Every first Friday of the month, we publish a post with active tool to paste the link on our blog. 

* Zapraszamy naszych Fanów do dzielenia się sposobem na użycie produktów Lemoncraft :-) 
* We invite our fans to share their way of using the Lemoncraft products.* Każdy nowy post przypisany jest do aktualnie trwającego miesiąca,
dlatego prosimy o linkowanie prac przygotowanych w miesiącu, którego post dotyczy.
 * Each new blog post is assigned to the ongoing month,
so please linking of current work in the month.

*Prosimy, podlinkuj Swoją aktualną pracę, nie linkuj do strony głównej Swojego bloga:-)
 * Please, link your current job, don't link to the home page of your blog :-)


*W pracy należy użyć przynajmniej jeden produkt Lemoncraft. 
*In your work you must use at least one Lemoncraft product.

*W poście powinien znaleźć się link do naszego sklepu Lemoncraft.pl
(sprawdzamy ;-)) 
*In the linked blog post, we should find a link to our store Lemoncraft.pl
(We check;-))


 *Narzędzie do wklejania linków aktywne jest od pierwszego piątku do końca danego miesiąca,

w grudniu jest to czas: 04.12.2015 - 31.12.2015. 
*The link tool paste is active, the first Friday of the month to the end of the month,

so, in November is the time: 04.12.2015 - 31.12.2015.


*Z chwilą rozpoczęcia kolejnego miesiąca z Fanami,
wybierzemy Fana Miesiąca, który otrzyma od nas w nagrodę,
zestaw produktów marki Lemoncraft oraz zagości na naszym blogu. 
* When we will start of the next month with Fans, we choose a Lemoncraft Fan of the month, which will receive a reward,  the set of Lemoncraftd products and will be a Guest on our blog.

 *Zgłaszając swoje prace wyrażasz zgodę na ich publikację na Pinterest. 
By submitting your work you agree to publish them on Pinterest.
 
Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że Fanów, którzy u nas goszczą,
wybieramy poprzez system Random.org, tak, aby wszyscy uczestnicy zabawy mieli równe szanse. 
Let me just remind you that the fans who are a guest, we choose using Random.org system, 
so that all participants have an equal chance.


Miłego linkowania w grudniu, zapraszamy! 
Have a good linking in December!

Hugs!


PODPIS

2 komentarze:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger