Wsparcie - Support

W maju, na kilka miesięcy rozstajemy się z naszą Koordynator Kasią,
tak, aby spokojnie mogła zająć się nowonarodzonym maleństwem.
Życzymy Ci Kasiu, aby wszystko układało się jak należy!
In May, we are parting with our coordinator Kate, for a few months
so she could quietly take care of the her newborn little thing.
We wish you Kasia, that everything went as it should be! 

Ponieważ nie wyobrażam sobie, 
aby przez ten czas nie było wśród nas osoby odpowiedzialnej za prowadzenie blgu oraz 
koordynowanie spraw DT - wezwaliśmy posiłki, które udzielą nam wsparcia :-)
Because I can't imagine that by this time does not have persons
 responsible for running the blog and co-ordination of DT - 
we called one person that give us support :-)

Poznajcie proszę Izę Nowicką-Piasecką,
która zechciała wesprzeć nas pod nieobecność Kasi.
Please meet Iza Nowicka-Piasecka,
who wanted to support us in the Kasia's absence.

Iza gościła już na naszym blogu, jako Fan miesiąca Maja

Może też pochwalić się prawdziwie piękną kolekcją prac,
które przygotowała z naszych papierów.
Iza already hosted on our blog, as a Fan of May.
She can also boast of a truly beautiful works,
prepared with our papers.
Proszę przywitajcie Ją ciepło wraz ze mną :-)
Please say warmth hello to her :-)


PODPIS

2 komentarze:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger