Krok po kroku z Weronika: kolorujemy kredkami akwarelowymi - Step by step with Weronika: we are coloring with watercolor pencils

Cześć,
Hi,
chciałam Was dzisiaj zabrać do świata kolorowanek.
Zdradzę Wam dzisiaj, w jakimś stopniu, jak pokolorować stempel krok po kroku.
Niestety nie nagrałam filmu, ale mam nadzieję, że fotografie i mój opis Wam wszystko jasno pokażą.
Wybrałam do kolorowania stempel prosty - Gorjuss.

I wanted to take you today to the world of colouring.
Let me tell you today, to some extent, how to color a stamp step by step.
Unfortunately I have not recorded the film, but I hope that my photographs and description will show you everything clearly.
I have chosen a simple coloring stamp - Gorjuss.

Aby go pokolorować potrzebujemy:
Papier akwarelowy - dowolny (ja mam Gamma 300g - ale polecam cieńszy - w tym za mocno zatapia się kredka)
stempel,
tusz (najlepiej Archival)
pędzel (cienki - u mnie - Renesans  seria 1006R 5/0 )
białą farbę wodną(ja mam EcoLine)
Kredki akwarelowe - ja mam Koh-i-noor Mondeluz 9,131,15,16,178,31,32 i 36 (czarna)
bloczek akrylowy do stempli,
woda.

For colouring it we need:
Paper to watercolouring - any (I have Gamma 300g - but I recommend thinner - in this one the crayon settles to much)
stamp,
ink (preferably Archival)
brush (thin, I have got Renaissance Series 1006R 5/0)
white waterpaint (I have EcoLine)
Watercolor pencils - I have got the Koh-i-noor Mondeluz 9,131,15,16,178,31,32 and 36 (black)

stamp acrylic pad 
 water.
 Zaczynamy:)
Stempel przyklejamy do bloczka. Pokrywamy tuszem tak by linie stempla były równomiernie  świecące od tuszu.

Here we go :)
We glue the stamp to the pad. Then we cover the ink so that the lines of the stamp are uniformly glowing of ink.

 

 Równomiernie pokryty tuszem stempel odciskamy na papierze dociskając miejsca ze szczegółami. One lubią się nie dobijać, kiedy papier jest lekko fakturowany. Ja lubię blade odbitki, bo wiele uzupełniam i zmieniam. Chwilę czekamy aż odbitka przeschnie, wtedy nam się nic nie rozmaże.

Evenly coated with ink stamp imprints on paper pressing space with details. They do not like to knock when the paper is slightly textured. I like pale prints, because I do lot of supplements and changes. We are waiting until print dries out to avoid blurring.
 Zaczynam od buzi. Kolorem cielistym (09) równomiernie pokrywamy buzię, rączki.
Rozmazujemy delikatnie (lekko mokrym pędzelkiem) od środka do zewnątrz.

 I'm starting from the face. With skin tone color (09) I evenly cover the face and hands.
Blur slightly (with slightly wet brush) from center to outside.

Następnie tak samo kolorujemy równomiernie czapeczkę- troszkę mocniej przy brzegach.
 Następnie od środka do zewnątrz rozmazujemy.

 Then just colour evenly hat ... a little harder at the edges.
  Then blur from inside to outside.

 Po rozmyciu buzi i czapki tak to powinno wyglądać. Centralna część czapki jest jaśniejsza.

 After bluring the face and caps so it should look like. The central part of the cap is brighter.

Teraz włosy. Pokrywamy je jasnym brązowym (31).
Zostawiamy troszkę jasnego na tych miejscach włosów, które wychodzą jakby do przodu.
  
Now the hair. Cover them with a light brown (31).
We leave a little light on these sites of hair that go almost to the front.

 Teraz już przeskoczyłam troszkę dalej -bo podobnie jak buzię i czapkę kolorujemy resztę. Rozmazujemy. Od środka do zewnątrz.

 Now I jumped a little further because like the face and cap we colour the rest. Now it's time to blur from inside to outside.

 Po rozmyciu wszytko jest delikatne i stonowane. Jeszcze to nie to o co nam chodzi.

 After washing everything is delicate and subdued. Yet that's not what we're about.

 Tutaj już dużo dodałam. Z boku zrobiłam sobie małe plamy kolorów, z których brałam pędzelkiem kolor gdy kolorowałam buzię. Najpierw jaśniejszy brązowy, a potem ciemniejszy, przy samych brzegach buzi, pod włosami.  Potem gdy to przeschło tak samo zrobiłam policzki.
Tutaj jak widzicie, już włosy też są mocniej wycieniowane. Dołożyłam ciemniejszy brązowy(32) w  zagłębieniach, a do tego tam gdzie najciemniej czarnego(pod czapką przy szyi). Na czapce dodałam ciemniejszego niebieskiego przy brzegach na dole, plus odrobinę brązu.

 I added a lot here already. On the side I made a small stain color, from which I took the color with brush when coloured face. First, a lighter brown, and then darker, bordering the banks of the mouth, the hair. Then when that dried up just as did her cheeks.
Here, as you can see, already the hair are also strongly shaded. I added darker brown (32) in the recesses and to where the darkest black is (under a cap at the neck). On the cap I added a darker blue at the edges on the bottom, plus a alittle bit of bronze.

 Następnie przyszła kolej na modelowanie czapki i sukienki. Jasne zostawiłam na środeczku. Brzegi pociągnęłam fioletem (178) i ciemnym niebieskim. Kotek znowu brzegi ma pokryte niebieskim.

 The next was modeling hats and dresses. I left bright on the centre. I coloured edges with violet (178) and dark blue. Kitten brim is covered in blue.

 To już koniec. 
Czarnym podciągnęłam cienie pod rączkami i pod sukienką na rajstopkach i kotku. Tutaj ostatnie skrzypce gra ecolina i cienki pędzelek. Dodałam bliki w oczach, światła na rękawiczkach, grzywce, włosach. na sukience, przy granicach.

This is the end.
I pulled the black shadows of the hands and the dress on tights and honey. Here last violin playing EcoLine and thin brush. I added flare in the eyes, lights on gloves, bangs, hair. to dress, off limits.
Pozdrawiam, Was bardzo serdecznie. 
 Chciałabym byście pokazali mi swoje kolorowanki.

 Warm regards.
  I would like you to show me your coloring. 


Weronika.

PODPIS

12 komentarzy:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger