Wyniki wyzwania #1 - Gossamer Love

Witajcie!
Zanim ogłosimy zwycięzcę naszego pierwszego wyzwania - Gossamer Love, 
chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom :-)
Hello there!
Before we announce the winner of our first challenge - Gossamer Love,
we'd like to thank all of the participants :-)
Wszystkie prace były piękne, naprawdę, 
ale jak to zazwyczaj jest - zwycięzca może być tylko jeden.
All projects were beautiful, really,
but as always, the winner is one.
A nas zauroczyła praca.......
And we were enchanted by the project of..........Sami zobaczcie!
Take a look!Piękny layout prawda?
Wiolu, wspaniała interpretacja naszego moodboardu!
Beautiful layout, isn't it?
Wiola, wonderful interpretation of our moodboard!

Gratulujemy Ci serdecznie!!!!!!!!
Dla Ciebie mamy banerek:
Congratulations!!!!!
Here's a badge for you:
a w sprawie nagrody prosimy Cię o kontakt mailowy.
Please, contact us about the prize.
PODPIS

8 komentarzy:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger