Pomysły na ręcznie robione kartki na Wielkanoc

Kartki na Wielkanoc to bardzo wdzięczny temat do pracy, można się wyżyć kolorystycznie, dodać ulubione kwiaty, motylki, ptaszki... Wielkanocne rękodzieło nie musi być nudne! Sięgaj po soczyste barwy, twórz bogate kompozycje... Tylko od Ciebie zależy, czy będziesz używać typowo religijne motywy, czy raczej pójdziesz w te wiosenne. Nie masz pomysłu na kartki wielkanocne? Obejrzyj dzisiejsze  propozycje naszej Projektantki, Moniki i zobacz, jak wspaniale temat Wielkanocy można połączyć z pierwszym tchnieniem wiosny!
Easter cards are very grafteful topic for work, you can colouristically blow off steam, add favourite flowers, butterflies, birds......An Esater project doesn't have to be dull! Use juicy colours, create rich compositions.....It depends only on you if you use typically religious motives or those spring ones. You don't have an idea on Easter cards? Watch today's projects by our Designer Monika and wee how Easter theme can be combined with the first breath of spring!


Pomysły na ręcznie robione kartki wielkanocne

Nie dla wszystkich Wielkanoc jest łatwym tematem twórczym. Czasami mamy problemy z odpowiednim wyważeniem proporcji między religijnością świąt, a uniwersalnością symboliki i kolorystyki tego typu prac. Jak dziś zobaczysz, kartki na wielkanoc mogą być wspaniałymi, ukwieconymi kompozycjami wiosennymi, w subtelny sposób "przemycającymi" wielkanocne klimaty. Jeśli zupełnie nie masz pomysłu na wielkanocne kartki handmade, rozważ kilka istotnych kwestii - określenie elementów składowych projektu scrapbookingowego z pewnością ułatwi Ci wybór papierów, dodatków i tworzenie pracy :-)
Easter isn't an easy topic for everyone. We often have problems with finding good proportions between its religious side and versatility of symbols, and colouristic of such projects. As you will see today, Easter cards can be wonderful floral spring compositions which 'smuggling' Easter climates in a very subtle way. If you don't have absolutely no idea on handmade Easter cards, think about few significant matters - specifying components of your scrapbooking projects will definitely make easier choosing papers, additives and creating :-)

Kolorystyka kartek wielkanocnych - wybierz paletę barw!

Kartki wielkanocne z reguły są kolorowe i radosne. Piękne, nasycone kolory można przełamać bielą, beżem lub delikatną, pastelową zielenią. Najpopularniejsze połączenia kolorystyczne w ręcznie robionych kartkach na Wielkanoc to:
Easter cards are usually colourful and joyful. Beautiful intensive colours can be broken with white, beige or delicate pastel green. The most popular colour combos in handmade Easter cards are:
  • zielony i żółty / green and yellow
  • niebieski i żółty / blue and yellow
  • fioletowy i żółty / purple and yellow
  • zielony i biały / green and white
  • zielony i różowy / green and pink
Jak widzisz, przewija się tutaj głównie kolor żółty, sporo jest także zielonego. Jeśli postawisz na papiery i dodatki kreatywne w tych właśnie barwach, na pewno uda Ci się stworzyć wielkanocne kreacje, dobierając elementy z własnych zasobów :-) Tak naprawdę to właśnie specyficzny dobór kolorów w dużej mierze decyduje o wielkanocnym charakterze prac scrapbookingowych.
As you can see yellow and green are the main colours here. If you choose papers and creative additives in these colours, you will surely make create Easter projects with your supplies :-) The truth is that the particular choice of colours decides about an Easter character of scrapbooking projects.

Wielkanocne motywy na kartkach handmade - postaw na tekturki i obrazki!

Gdy masz już wybraną kolorystykę Twoich wielkanocnych kartek, musisz jeszcze zadecydować, jakie motywy zagoszczą w Twoich kompozycjach. Najprościej jest zrobić uniwersalne kartki wiosenne, wykorzystujące motywy kwiatów i motyli, a tematykę kartek sprecyzować za pomocą napisów - tekturowych, stemplowanych lub drukowanych: "Wesołych Świąt", "Radosnych Świąt Wielkanocnych", czy "Wesołego Alleluja!".
When you have chosen the colouristic of your Easter cards, you have to also decide what motives will there be on your compositions. The easiest way is to make versatile spring cards with flowers and butterflies and the theme of cards can be precised with inscriptions - chipboard, stamped or printed ones: 'Happy Easter', 'Have a joyful Easter' or 'Hallelujah!'.

Innym sposobem jest wybrać typowo wielkanocne motywy, do których w scrapbookingu zaliczają się przede wszystkim: jajka i pisanki, kurczaczki, zajączki, baranki, krzyże. Szeroki wybór wielkanocnych produktów do rękodzieła sprawia, że bez trudu znajdziesz elementy odpowiadające Twojej wizji kartek wielkanocnych ;-) Możesz sięgnąć po tekturki tematyczne, elementy wycinane za pomocą wykrojników i maszynki, stemple, obrazki do drukowania czy gotowe elementy do wycinania z arkuszy. W ofercie LemonCraft znajdziesz także tematyczny bloczek A4, pełen wiosennych printów, kolorów i obrazków.
The other way is to choose typically Easter motives which in scrapbooking are: eggs and Easter eggs, chicks, rabbits, lambs, crosses. A wide range of Easter handicraft products will help you find elements suitable with your idea on Easter cards ;-) You can use thematical chipboards, die cut elements, stamps, pictures to print or ready elements for fussy cutting. In LemonCraft offer you will find a thematical A4 paper pad full of spring designs, colours and pictures.


Ręcznie robione kartki na Wielkanoc - inspiracje Projektantki


Spójrz, jak pięknie Monika wykorzystała dziś w swoich pracach kolorystykę i motywy, typowe dla prac wielkanocnych. A mimo to, stworzyła przecież projekty niezwykle oryginalne, jedyne w swoim rodzaju! :-) Ty też tak możesz, tylko spróbuj! Tymczasem oddajemy głos Monice:
Look how Monika used for her projects colours and motives typical for Easter cards. And despite this, she created extremely original projects, ones of a kind! :-) You also can do this, just try! And now, we're giving the floor to Monika:

Witajcie Kochani, tu Monika :)
Święta zbliżają się niepostrzeżenie, więc dziś mam dla Was trzy kartki wielkanocne, ozdobione papierami Lemoncraft. Lemonkowe papiery mają zwykle bardzo uniwersalne wzory, dlatego kolekcji dziecięcych można również używać w innych niż dziecięce pracach. Postaram się Wam dzisiaj to udowodnić.
Hello Dears! It's Monica here :)
Easter is getting closer and closer so today I've got for you three Easter cards made with LemonCraft papers. They have such multipurpose patterns so you can use babyish collections in projects which are not connected with babies. I'm gonna prove it today.

Spójrzcie na pierwszą kartkę - do jej oklejenia użyłam papieru `Lullaby 06`:
Just look at the first card - I used here Lullaby 06 paper:


Kompozycję kwiatową z żółtych kwiatów z foamiranu uzupełniłam listkami wyciętymi z papierów z zestawu `Leaves 02` i białymi jagodami na gałązkach. Na koniec dodałam jeszcze kilka bladoniebieskich motylków wyciętych z `Vintage Time 027`:
Yellow foamiran flowers composotion I completed with leaves cut out of different sheets from Leaves 02 pad and with white berries on branches. At the end I added a few light blue butterflies from Vintage Time 027 sheet:Druga kartka również jest pełna kwiatów i pełna listków. Tym razem użyłam wiosennej, beżowej strony papieru `Lullaby 06`, którą podkleiłam jednym z zielonych arkuszy zestawu `Leaves 02`. Listki, listki z wykrojnika i wianek wycięłam z zestawu `Leaves 02`. Dodałam też białe jagody, przypominają bazie lub śnieguliczki ;) 
The second card is also full of flowers and leaves. This time I used spring beige side of Lullaby 06 paper which is put on the green paper from Leaves 02 pad. Leaves, die cut leaves amd a wreath are cut out of Leaves 02 pad. I also added white berries which looks like catkins or snowberries.I ostatnia, bladoniebieska kartka. Do jej ozdoby ponownie użyłam dziecięcych papierów z kolekcji Lullaby. Bladoniebieski papier to `Lullaby 06`, uzupełniłam go ciemniejszymi fragmentami arkusza `Lullaby 08`. Wykrojnikiem Sizzix wycięłam białą serwetkę, na niej zbudowałam kompozycję kwiatową, z listkami z `Leaves 02`, motylkami z `Vintage Time 019` i białymi jagodami:
And the last one, in pale blue colour. To decorate it I used papers from Lullaby collection also. The pale blue one is Lullaby 06 and it's combined with darker parts of Lullaby 08 paper. I cut out a white doily with a Sizzix die and I put on it the flower composition with leaves from Leaves 02 pad, butterflies from Vintage Time 019 sheet and with white berries.Mam nadzieję, że pokazałam Wam uniwersalny charakter lemonkowych papierów i odrobinę zainspirowałam do wielkanocnego klejenia.
I hope I showed you the multipurpose side of LemonCraft papers and that I inspired you to Easter papercrafting.

Monika

Materiały/Supplies:

Bloczek papierów bazowych do scrapbookingu - LiÅ›cie 02 Dwustronny papier do scrapbookingu - Lullaby 06 Dwustronny papier do scrapbookingu - Lullaby 08 Papier ozdobny - Vintage Time 027 Papier ozdobny - Vintage Time 019 


Jak pokazała Monika, wcale nie musisz mieć typowo wielkanocnych papierów i dodatków, by móc stworzyć idealne na Wielkanoc kartki z życzeniami. Wystarczy, że posiadasz papiery do scrapbookingu w odpowiednich barwach z delikatnymi, kwiatowymi motywami - a jesteśmy przekonane, że takie arkusze ma każda z Was! :-)
As Monika showed, you don't need typically Easter papers and additives to create perfect Easter cards with wishes. The only thing you need are scrapbooking papers in appropriate colours and with delicate floral designs - and we're sure that all of you have got such sheets! :-)

PODPIS

4 komentarze:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger