Papiery do scrapbookingu w wystroju wnętrz - stwórz niebanalne gadżety!

Czy przyszło Ci kiedyś do głowy, by spróbować oscrapować coś zupełnie nietypowego? Niektórzy oklejają papierem do scrapbookingu słoiki, organizery na biurko, doniczki... A dziś nasza Projektantka pokazuje, że w ten sposób można udekorować także... wazon. Bo kto powiedział, że scrapbooking to tylko płaskie formy dekoracji na papierze? ;-)
Have you ever thought about creating something totally unusual? Someone are plastering jars, desk boxes, pots with papers. And today, our Designer is showing how you can also decorate....a vase. Cause who said there are only flat decorative paper forms in scrapbooking? ;-)


Papiery do scrapbookingu w wystroju wnętrz

Czy papiery do scrapbookingu są pomocne w aranżacji wnętrz? Oczywiście, że tak! Dzięki nim możesz w pełni dopasować drobne elementy wyposażenia do swoich oczekiwań, upodobań i do stylu oraz kolorystyki, na których Ci zależy. Można zastanawiać się: po co oklejać papierem do scrapbookingu przedmioty codziennego użytku, skoro w sklepach można dziś kupić niemal wszystko i bez trudu znajdziemy dekoracje, które pięknie uzupełnią domowe wnętrza...? Ale jest co najmniej kilka ważnych argumentów, przemawiających na rzecz samodzielnego dekorowania przedmiotów:
Are scrapbooking papers helpful in interior design? Of course they are! Thanks to them you can fit small everyday objects to your expectations, tastes and to the style and colouristic you care about. You can ask: why to plaster with paper everyday objects since you can buy almost everything in stores and find there decorations which will beautifully complement our interiors...? But there's at least few important arguments enoforcing decorating objects by yourself:
  • to świetna zabawa! Możesz dać upust swojej wenie, nie martwiąc się, co zrobisz ze wszystkimi gotowymi pracami, gdzie będziesz je przechowywać; / it's great fun! You can get carried away by inspiration without wondering what you wil do with all ready projects, where you willkeep them;
  • papiery do scrapbookingu są tańsze niż wymiana ramek, pudełek, wazonów i świeczników co kilka miesięcy; / scrapbooking papers are cheaper than exchanging frames, boxes, vases and candle holders every few months;
  • możesz wykorzystać swoje ukochane wzory papierów do dekoracji mieszkania i dzięki temu codziennie cieszyć nimi oczy! :-) / you can use your favorite paper patterns to decorate your house and thanks to this you will please the eye with them everyday! :-)
  • zyskujesz pewność, że nikt nie będzie mieć identycznych gadżetów w swoim domu! / you are sure that nobody will have identical gadgets in their home! 


Scrapbooking w wystroju wnętrz - praca Projektantki

Yumiko poszalała, przygotowując na dzisiejszą inspirację pięknie udekorowany... wazon na kwiaty! Tak! Możesz ozdobić wazon - czyż to nie wspaniała informacja dla Twojej rozbuchanej weny? :D Gdy rodzina zacznie już marudzić, że każdy milimetr ściany jest zagospodarowany przez Twoje layouty, a stos ręcznie robionych kartek zacznie się wysypywać z szuflad, poszukaj dookoła siebie nowych miejsc na artystyczne wyrażenie siebie :-) Zyskasz na tym Ty - bo nie będziesz musiała hamować swojej weny - i zyska Twoje otoczenie, bo będziesz mogła stworzyć w kilka chwil idealne dodatki do każdego wnętrza. Zyska także Wasz domowy budżet, bo na pewno zaoszczędzisz, przerabiając domowe sprzęty niż kupując co kilka miesięcy nowe, po to tylko, by wizualnie dopasować je do pomieszczeń i tym samym odświeżyć wnętrza.
Yumiko went crazy a bit creating for today a beautifully decorated.......vase for flowers! Yes! You can decorate a vase - isn't it a great news for your huge afflatus? :D When your family will start grizzling that every millimetre of the wall is taken by your layouts and a pile of handmade cards will spill out of drawers, just look around for new places for expressing yourself artistically :-) Who will gain with it is you - cause you will not have to stop your inspiration, and also your surroundings as you will create perfect home decors in few moments. Also your home budget will profit because you will surely save some money altering house objects rather than bui=ying new ones every few months just to match them visually to your interiors and to refresh them.

Wazon (lub inny przedmiot dekoracyjny) możesz w całości okleić papierami do scrapbookingu lub pomalować specjalną farbą (na przykład kredową), a następnie ozdobić go kompozycją wykorzystującą papierowe elementy i inne dodatki kreatywne, jak scrapbookingowe tekturki, papierowe kwiaty czy koronki. Nasza Projektantka dodała jeszcze zdjęcie, dzięki czemu wazon pełni teraz podwójną rolę: pojemnika na kwiaty oraz swoistej ramki fotograficznej.
A vase ( or any other decorative object ) can be whole plastered with scrapbooking papers or can be painted with a special paint ( ex. chalk paint ) and hen decorated with a compositon with paper elements and other creative additives - scrapbooking chipboards, paper flowers or lace. Our Designer added also a photo so the vase has two roles now: it is something for flowers and a photo frame too.Czy Ty też dekorujesz papierem do scrapbookingu różne przedmioty w Twoim domu? :-) Jaki gadżet ostatnio przerobiłaś? :-)
Do you also decorate with paper different objects in your house? :-) What was the last gadget you have remade lately? :-)

PODPIS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger