Prezent na chrzest święty - kartka w pudełku

Chrzest Święty to uroczystość, na którą często nie potrafimy wybrać odpowiedniego upominku. Zastanawiamy się zwykle, czy należy wybierać prezent związany z wiarą i Kościołem? A może trzeba wybrać upominek typowo dziecięcy? Bez względu na to, jakiego typu prezent wybierzesz, zawsze warto dołożyć do niego ręcznie robioną, personalizowaną kartkę. Stanie się ona wyjątkową pamiątką tego szczególnego wydarzenia.
Christening Day is a ceremony which we can't choose the right gift on. We usually wonder if we have to choose a gift connected with Church and faith? Or maybe we should choose a childish gift? No matter what type of a present you will choose it is always worth to add a handmade personalized card to it. It will become a unique keepsake of this special day.

Ręcznie robiona kartka na chrzest święty - dlaczego warto?

W czasach, gdy sklepy pełne są gotowych kartek na chrzest święty, nieraz bardzo ładnych, można zastanawiać się nad sensem samodzielnego tworzenia pamiątki chrztu świętego czy zlecania wykonania takiej pracy komuś, kto zajmuje się tym zawodowo. Istnieje jednak co najmniej kilka mocnych argumentów, przemawiających za ręcznie robioną pamiątką chrztu. Oto one:
In times when shops are full of ready made cards on Baptism, often very nice cards, we can wonder if there is sense of making a Baptism keepsake by ourselves or ordering such project to someone who does it professionally. But there are at least few strong arguments saying a handmade baptismal keepsake is a good idea. Here they are:
  • taką pamiątkę można spersonalizować, tzn. dodać na froncie kartki czy na pudełku imię dziecka i datę przyjęcia sakramentu chrztu - dzięki temu stanie się wyjątkowym upominkiem dedykowanym konkretnemu dziecku / such a keepsake can be personalized, tha means we can add a child's name and Baptism date in the front part of a card - thanks to this it will become a uniques gift dedicated to a certain child
  • ręcznie robiona pamiątka chrztu świętego będzie w 100% dostosowana do Twoich preferencji. Możesz zadecydować o kształcie kartki, jej kolorystyce, zamieszczonych na niej motywach. W sklepie, wśród gotowych kartek na chrzest, trzeba wybierać to, co jest, nierzadko porzucając swoje początkowe wyobrażenia takiej pracy / a handmade baptism keepsake will be adjusted in 100% to your preferences. You can decide about its shape, colours and used themes. In a store, among all those ready cards, you have to choose from what there is and you often have to forget about your initial ideas about such a project
  • w ręcznie robionej kartce na chrzest zawsze można dorobić np. kieszonkę na pieniądze, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem / you can always add a pocket for money in a handmade baptismal card and this is very practical solution
  • w gotowych kartkach najczęściej są już wydrukowane życzenia, które nie zawsze odpowiadają nam treścią. W rękodziele możesz samodzielnie wybrać treść życzeń, zamieszczając na kartce słowa płynące prosto z serca. / in ready made cards there are usually ready wishes inside which we often don't like. In handicraft you can choose wishes and make a card with words from heart to heart.


Kartka w pudełku na chrzciny - inspiracja ProjektantkiMagda przygotowała na dziś delikatny i dziewczęcy, a zarazem bardzo elegancki komplet na chrzest święty, czyli kartkę handmade w pudełku. Wybrała do jej stworzenia dziecięce papiery LemonCraft Lullaby, których subtelne desenie i pastelowe kolory idealnie nadają się do tego typu okazji.
Magda prepared for today a delicate and girlish, and elegant at the same time Baptism set, that is a handmade card in a box. She chose LemonCraft's papers from Lullaby collection which soft and pastel colours are just perfect for such ocassions.


Bloczek papierów bazowych do scrapbookingu - Liście 02   Dwustronny papier do scrapbookingu - Lullaby 05   Bloczek papierów bazowych do scrapbookingu - Lullaby  Kartka w pudełku to rozwiązanie, które pozwala zastosować na kartce bogatą kompozycję - nie trzeba się martwić, że okazałe papierowe kwiaty i inne wypukłe ozdoby nie zmieszczą się w kopercie. Znika też problem związany z tym, jak podarować kartkę na chrzest, pudełko staje się tutaj świetnym opakowaniem dla pamiątki chrztu. Ponadto Magda wykorzystała wieczko pudełka do zamieszczenia na nim dodatkowej dedykacji.
A card in a box is a great solution which enables to make a rich composition on a card - we don't have to worry that big paper flowers and other such raised elements will not fit in an envelope. We also don't have any problem how to give a baptismal card as a box becomes a great wrapping for it. What is more, magda use the lid of this box to put there an additional dedication.


Prezent na chrzest święty - inne pomysły

Szukasz innych pomysłów na prezent na chrzest święty? Scrapbooking ma Ci w tym temacie wiele do zaoferowania! Rodzice dziecka na pewno docenią pamiątkę na lata, która zdecydowanie będzie się wyróżniać wśród produktów masowo zalewających rynek. Ręcznie robiona ramka na zdjęcie z chrztu, album na chrzest święty mieszczący zdjęcia z tej wyjątkowej uroczystości czy album na pierwszy rok życia dziecka będą cudownym prezentem najpierw dla rodziców maleństwa, a w przyszłości także dla samego dziecka! :-)
Are you looking for ideas on a Christening Day present? Scrapbooking has a lot to offer in this matter! Child's parents will surely appreciate a keepsake for years which will definitely stand out of products which are flooding the market in shoals. A handmade photo frame with a picture from a Christening Day, an album with photos from this special ceremony or an album for the first year of a child's life, will be a wonderful gift for baby's parents and in the future also for this child! :-)

A jakie motywy Ty najczęściej wybierasz w pracach na chrzest święty? Z których naszych papierów korzystasz najczęściej, tworząc prace dla dzieci? :-) Masz jakąś ulubioną formę pamiątki chrztu? Koniecznie daj znać w komentarzu, uwielbiamy czytać, co masz do powiedzenia w danym temacie! :-)
And what themes do you usually use in baptismal projects? Which our papers do you use most often when creating childish projects? :-) Have you got any favourite type of a baptismal keepsake? Let us know in a comment as we love reading what is your opinion on a certain topic! :-)

PODPIS

1 komentarz:

  1. Bardzo elegancko wyglądają takie kartki w pudełkach. Jest tylko jedna rzecz o której nie wolno zapomnieć- pudełko ma swoją wysokość do której trzeba zmieścić kartkę z kompozycją, chyba że ktoś robi bazy sam, wtedy nie ma problemu. 🤭

    OdpowiedzUsuń

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger