Regulamin transmisjiREGULAMIN TRANSMISJI LIVE-SHOW LEMONCRAFT1. Organizatorem transmisji jest marka Lemoncraft, należąca do firmy

SO COLORS Anna Zaprzelska, Wielorybia 101/18, 85-435 Bydgoszcz, Polska Nip: 9241311031(zwana dalej Sprzedawcą).

2. Sprzedawca realizuje transmisję przy udziale osób trzecich

3. Przedmiotem transmisji jest sprzedaż produktów oferowanych przez Sprzedawcę, realizowana za pośrednictwem platform internetowych, portali społecznościowych, np. Facebook, Youtube.

4. Prezentowane produkty zostaną opatrzone unikalnym numerem i będzie on podawany podczas prezentacji produktu.

5. Rezerwacji produktu klient dokonuje poprzez pozostawienie komentarza z numerem produktu pod transmisją w czasie jej trwania.

6. O tym, czy dany przedmiot został odłożony dla danego Użytkownika i czy ma On możliwość zakupić go, Organizator poinformuje po zakończeniu transmisji live, w ciągu 24 godzin. O rezerwacji danego zestawu decyduje kolejność zgłoszeń w komentarzach. Potwierdzeniem rezerwacji jest informacja od administratora wysłana w wiadomości prywatnej.

7. Szczegóły dotyczące nabycia zarezerwowanych produktów (m. in. dane do

przelewu) zostaną przesłane klientowi w wiadomości prywatnej po zakończonej transmisji – w ciągu 24 godzin.

8. Wysyłka odbywa się na terenie Polski.

9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zarezerwowanego produktu oraz uiszczenia opłaty za produkt w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ulicy Wielorybiej 101, w ciągu 48h od zakończenia transmisji.

10. Klient uiszcza opłatę na podany nr konta w ciągu 48h. Wysyłka produktu następuje w ciągu 48h od momentu wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy. W przypadku gdy w ciągu 48h Sprzedawca nie otrzyma przelewu od klienta, rezerwacja zostaje anulowana.

11. Do każdego zamówienia należy doliczyć koszt dostawy:

a) Przesyłka kurierska: 14,00

b) Paczkomat : 13,50

12. Realizacja zamówienia „za pobraniem” nie jest dostępna.

13. Rabaty, które są udzielane podczas trwania transmisji dotyczą tylko i wyłącznie zakupu produktów dokonanych podczas trwania transmisji i nie obowiązują po jej zakończeniu, chyba, że Sprzedawca zadecyduje inaczej oraz poinformuje o tym uczestników.

14. Zasady dotyczące wymiany, zwrotu i reklamacji zakupionych produktów znajdują się w regulaminie promocji, poniżej.

15. Udział w transmisji wymaga spełnienia przez urządzenia, z którego korzysta Klient, odpowiednich warunków technicznych (np. poprawne oprogramowanie, dostęp do sieci Internet). Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie mobilne lub sprzęt komputerowy).


16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ograniczenia w dostępie do transmisji wynikających z nieprawidłowego działania łączy przesyłowych lub oprogramowania albo infrastruktury stron trzecich. Prędkość połączenia w przypadku urządzeń mobilnych jest zmienna i zależna od wielu czynników takich jak: lokalizacja, wnętrze budynku, słabe warunki pogodowe. Jakość transmisji będzie zależna od prędkości Internetu, jaką dysponuje użytkownik. Rekomendowane jest połączenie 5G/LTE.

17. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych potencjalnych klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. przewoźnik InPost).

18. W związku z uczestnictwem w transmisji dane klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu klienta.


Jeśli przeczytałeś całą treść regulaminu i dotarłeś aż tutaj, wpisz podczas live komentarz o treści cytrynka - jeśli coś kupisz, otrzymasz gratis jeszcze jeden, losowo wybrany arkusz papieru.REGULAMIN PROMOCJI


Organizatorem akcji promocyjnej jest jest marka Lemoncraft, należąca do firmy SO COLORS Anna Zaprzelska, Wielorybia 101/18, 85-435 Bydgoszcz, Polska Nip: 9241311031(zwana dalej Organizatorem).

1. Warunki promocji podczas transmisji live Lemocraft :

- promocji obniżki cen podlegają wszystkie pakiety prezentowane podczas trwania transmisji live

- promocja obowiązuje tylko w czasie trwania Live Streamu.

2. Zwrotu produktów można dokonać w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zwrot

płatności jest dokonywany w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu.

3. Koszt zwrotu poniesiony z tytułu wysyłki pozostaje po stronie Klienta.

4. Uprawnienie klienta z tytułu zwrotu lub reklamacji towaru zakupionego

podczas transmisji live rozpatrywana jest na podstawie wartości

widniejących na dokumencie sprzedaży.

5. Towar zwracany nie może być brudny czy pognieciony, nie może nosić znamion użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie (woreczek z numerem).

6. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

7. Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem

określającym zasady promocji , a wszelkie treści zawarte w materiałach

reklamowo-promocyjnych mają charakter informacyjny.

8. Wszelkie zapytania związane z promocjami powinny być kierowane pod

adres: biuro@lemoncraft.pl.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

1 komentarz:

  1. Amazing place and full of inspirations!!! Love the challenge and rules, all are so easy to work with!! Thanks so much for providing this lovely place to learn more creative ideas...

    Hugs
    Dr Monika Tripathi Shukla

    OdpowiedzUsuń

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger