Please, meet our designers - Marta

Poznajcie proszę, oto Marta.
 Please, meet our designer - Marta.
 
 Jestem 30 letnią matką i  żoną , którą zafascynowało całkowicie wszelakie rękodzieło. Kocham  przesiadywać w swoim kąciku i chlapać, targać, przecierać, alterować. Scrapbooking daje mi wiele możliwości wykazania się, przenosi mnie w świat fantazji, pozwala odpocząć od codziennych spraw. Pomimo tego , że na dobre  scrapuję od kilku miesięcy, wiem , że jest to hobby które zostanie ze mną na bardzo długo - tyle jeszcze mam do odkrycia:-)
Serdecznie zapraszam na mój blog: My Art.

I am a 30 year old mother and wife, which completely fascinated all kinds of crafts. I love to sit in the corner and splashing, mixed-media, rub and altering. Scrapbooking gives me a many opportunities to demonstrate, brings me to the world of fantasy, lets take a break from everyday life. Despite the fact that a good scrapuję few months, I know that this is a hobby that will stay with me for a very long time - but I have something to discover yet.
 Welcome to my blog: My Art.


Oto kilka pięknych prac Marty...
Here are a few Marta's work...
 
 
 


 Serdecznie pozdrawiamy,
Big hugs,

 PODPIS

2 komentarze:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger