Marcowy Piątek z Fanami - March Fan Friday

 Tym razem, witamy się w Marcu :-)
Ponieważ to pierwszy marcowy piątek, zapraszamy na....
Welcome in March this time :-) 
Because this is the first Friday in March, we invite you for...
 

Zanim jednak narzędzie linkujące pójdzie w ruch, 
pragniemy przedstawić Wam lutowego Fana!
Jest nim.....

However, before linking tool goes in motion,
we would like to introduce you to the Fan of February!

Please, welcome .....

Joasiaam  

którą uprzejmie proszę o kontakt na adres: sklep@lemoncraft.pl
To co, lutową edycję czas zacząć:-)
 which was kindly please contact us at the following address: sklep@lemoncraft.pl
So,
let's start February edition :-)
 


Zasady/Rules* W każdy pierwszy piątek danego miesiąca, na naszym blogu pojawi się post,
z aktywnym narzędziem do wklejania linków.
 * Every first Friday of the month, we publish a post with active tool to paste the link on our blog.


* Zapraszamy naszych Fanów do dzielenia się sposobem na użycie produktów Lemoncraft :-)
* We invite our fans to share their way of using the Lemoncraft products.


* Każdy nowy post przypisany jest do aktualnie trwającego miesiąca,
dlatego prosimy o linkowanie prac przygotowanych w miesiącu, którego post dotyczy.
 * Each new blog post is assigned to the ongoing month,
so please linking of current work in the month.


*Prosimy, podlinkuj Swoją aktualną pracę, nie linkuj do strony głównej Swojego bloga:-)
 * Please, link your current job, don't link to the home page of your blog :-)


*W pracy należy użyć przynajmniej jeden produkt Lemoncraft.
*In your work you must use at least one Lemoncraft product.
*W poście powinien znaleźć się link do naszego sklepu Lemoncraft.pl
(sprawdzamy ;-))
*In the linked blog post, we should find a link to our store Lemoncraft.pl
(We check;-))


*Narzędzie do wklejania linków aktywne jest od pierwszego piątku do końca danego miesiąca,
w marcu jest to czas: 06.03.2015 - 31.03.2015.
*The link tool paste is active, the first Friday of the month to the end of the month,
so, in March is the time: 03.06.2015 - 03.31.2015.


*Z chwilą rozpoczęcia kolejnego miesiąca z Fanami,
wybierzemy Fana Miesiąca, który otrzyma od nas w nagrodę,
zestaw produktów marki Lemoncraft oraz zagości na naszym blogu.
* When we will start of the next month with Fans, we choose a Lemoncraft Fan of the month, which will receive a reward,  the set of Lemoncraftd products and will be a Guest on our blog.


*Zgłaszając swoje prace wyrażasz zgodę na ich publikację na Pinterest.
By submitting your work you agree to publish them on Pinterest.


Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że Fanów, którzy u nas goszczą,
wybieramy drogą losowania, tak, aby wszyscy uczestnicy zabawy mieli równe szanse.
Let me just remind you that the fans who are a guest, we choose randomly, 
so that all participants have an equal chance.Miłego linkowania w marcu,
zapraszamy!

Have a good linking in March, 

hugs!


PODPIS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger