Krok po kroku z Diną: zrób kartkę shabby - Step by step with Dina: make a shabby card

Witajcie, Fani Lemoncraft!
Hello, LemonCraft Friends!

Dziś przygotowałam dla Was tutorial krok po kroku w temacie Shabby Chic.
Uwielbiam tworzyć w tym stylu. Lubię eleganckie koronki, delikatność, róże, pastelowe
nastrojowe kolory. Kolekcje Lemoncraft posiadają wszystko
by zdobyć inspirację i stworzyć projekty w Waszym
ulubionym stylu Shabby Chic.
Pokażę Wam, jak łatwo stworzyć kartkę. Spróbujecie? :)
Today I made a step by step tutorial in Shabby Chic theme.
I love to work in this style. I like elegant laces, soft, roses, pastel muted colors. The collections LemonCraft has everything to gain inspiration and create projects in your favorite style Shabby chic.
I'll show you how easy it is to create a card.  Do you try:)


Po pierwsze. Wybrałam odpowiedni styl do papieru.
First. I pick the right style for the paper.


Wycięłam obrazek. To centralna część kompozycji.
Do niej dobrałam pozostałe materiały: bawełnianą koronkę,
koronkę szydełkową, wstążki shabby, chipboardy, buttony, płótno.
Cut the picture. It is the central part of the composition
To her I pick up complementary materials: lace cottoncrocheted laceShabby ribbons , chipbord, buttonslinen cloth.Materiał dodaje objętości i warstwowości - a cechy te są charakterystyczne
dla stylu Shabbi Chic. Rozerwałam płótno, zamiast przecinać je nożyczkami, następnie
zrobiłam głębokie zakładki i zabezpieczyłam całość, używając zszywacza.
The fabric gives the volume and layering - these are the main characteristics of the style Shabby chic. I ditch flax, and not cut off with scissors, make a deep crease and secured stapler.


Dodałam kolene warstwy papieru oraz szeroką koronkę.
 Adds several layers of paper and wide lace.


Następnie kilka kawałków dzierganej koronki.
Praca ze starą koronką - to zawsze jest doskonałe :)
Koronki nie ułożyłam prosto, tylko lekko pod skosem.
Natychmiast pojawia się na pracy jakaś dynamika.
Then a few pieces of thick knitted lace. 
Old lace work - it's always delicious :) 
Lace stack is not exactly in line, but slightly diagonally. 

Immediately appear movement.


Ponownie przyłożyłam wyciętą dziewczynkę. Pięknie, nieprawdaż? :))
Again I put the cut girl. Beautiful, is not it? :))


Dodam nieco ciemniejszych akcentów - to także jest zgodne ze stylem shabby chic.
Zrobię ramkę, używając kartonu kraft i stempla.
I'll make a little dark thread - it is also consistent with the style Shabby chic. I will make a frame using kraft paperboard and stamp.


Teraz bardzo ostrożnie wycinamy, zostawiając milimetr wolnej przestrzeni.
 Now very carefully cut, leaving half a millimeter of the free field.


Po lewej stronie kompozycji ramka wygląda świetnie.
On the left side of the composition frame will look great.


Rozjaśniłam szare płótno różnymi kawałkami białej koronki.
Diluted gray linen different pieces of white lace.


Musimy zrównoważyć niektóre szczegóły kompozycji.
W związku z tym, z lewej strony, obok ramki, dodałam delikatne różowe róże na tiulu.
Aby jakoś zrównoważyć w kompozycji duże, rzucające się w oczy róże,
dodałam po drugiej stronie mniejsze różyczki na górze i dole kompozycji.
Strzałki wskazują zasady równoważenia projektu.
We need to balance some of the details of the composition. 
Therefore, in the left side by a frame, I will add a gentle pink braid. 
To balance the active large pink roses, add small cut roses up and down. 
Arrows indicate how to balance the part.


Następnie dodałam tekturkę w centralnej części kompozycji.
Then I'll add chipboard, add a central composition.Ciemną ramkę zbalansowałam z metalowym narożnikiem.
Dark frame is balanced by a metal bracket.


Porobiłam spękania na ramce, używając preparatu crackle accent.
 I do cracks on the frame via Crackle accent.


Pozostaje połączyć wszystkie elementy.
Koronki i kawałki materiału łączę zszywaczem. To bardzo wygodne rozwiązanie.
It remains only to collect all the details. 
Lace and fabric connect stapler. It is very convenient.


Papier obowiązkowo postarzamy nożyczkami.
 Paper necessarily scratched scissors.


W niektórych miejscach papier na brzegach zaginamy palcami.
in some places hands folded edge.


Za pomocą tuszu Distress postarzamy papier na krawędziach.
 Distress ink toning the entire paper. Plaque antiquity.


Przyklejamy papier klejem do bazy kartki. Na tym etapie możemy zaakcentować
jakiś wzór, np. nut. Odbity czarnym tuszem będzie idealny.
Paper glue on the base card. And at this stage to focus the notes.
 The stamp and black ink are ideal.


Z tak wielu warstw koronek i materiałów ramka mogłaby się odkleić,
dlatego do jej przymocowania używamy mocnej dwustronnej pianki.
So in one place cards got many layers of lace and fabric, the frame may fall. 
Therefore, we will be glued to the bulk of Scotch.


Tym samym sposobem przyklejamy dziewczynkę.
Wtedy wszystko będzie przymocowane precyzyjnie i, co ważniejsze, dokładnie.
In the same way glue girl. 
Then everything will turn out exactly, and most importantly, accurately.


Białą farbką zaakcentowałam i rozjaśniłam intensywniejsze kolory.
White paint I accents, invite the active color.


Udekorowałam ramkę perełkami w płynie, by wzmocnić centralną część kompozycji.
Decorated with framed points. Thus, the composite center to allocate more.


Na koniec dodałam błysku i brokatu, tylko odrobinę. Ale kartka się świeci ;)
At the end, I add glamor and glitter, just a little. But the card shine ;)


To wszystko! Mam nadzieję, że moja opowieść i zdjęcia pomogą Wam stworzyć wspaniałe kartki w stylu shabby chic :))
That's all! I hope that my story and photos to help you make great Shabby cards :))

Dzięki za dołączenie do mnie!
Thank you for joining me! 

Dina

Materiały/Supplies:PODPIS

5 komentarzy:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger