Inspiruje Iwona: moje wiosenne marzenia - Inspirations from Iwona: my spring dreams

Witajcie!
Hello!

Dziś zapraszam Was na nowe, wiosenne inspiracje. Ładna pogoda i ciepłe dni sprawiły, że z ochotą sięgnęłam po jasne kolory i kwiatowe wzory. No, tak, powiecie, ale LemonCraft w swoich kolekcjach innych nie posiada! Kwiatów tu dostatek! Tak, to prawda, że dzięki nim wiosenny nastrój może trwać cały rok. Ale... teraz cieszmy się słońcem i kolorami nie tylko na papierze. A na mniej przyjazną aurę, przygotujmy sobie zawczasu podnoszące na duchu drobiazgi.
Today I invite you to a new, spring inspiration. Nice and warm weather meant that I took the bright colors and floral patterns. Well, you say, but LemonCraft has no other in their collections! Flowers are plenty! Yes, it's true that, thanks to them spring mood can last the whole year. But... now let's enjoy the sun and the colors not only on paper. On days with less friendly weather, let us prepare ourselves uplifting decorations.

Na początek zobaczcie, jaki album udało mi się wyczarować na bazie w kształcie zamku. Czyż nie przypomina Wam bajki o śpiącej królewnie? Ściany porośnięte roślinnością i pędami dzikich róż. Papiery "Everyday Spring" idealnie odwzorowują ten klimat.
First, see what album I was able to create based on the shape of the castle. Would not you like a fairy tale about a sleeping princess? The walls covered with vegetation and shoots of wild roses. Papers "Everyday Spring" perfectly reflects this climate.
A teraz zapraszam Was na wiosenną łąkę pełną niezapominajek. Czujecie zapach wilgotnej trawy, słyszycie śpiew ptaków? W papierach "Nie zapomnij mnie" odnajduję klimat mojego dzieciństwa, spędzonego wśród bezkresnych pól i łąk.
And now I invite you on a spring meadow full nots. Do you feel the smell of damp grass, hear the birds singing? In papers "Nie zapomnij mnie" I find the atmosphere of my childhood spent amid endless fields and meadows.


Ależ się rozmarzyłam... Niezwykłe to papiery, które potrafią przywołać tak wiele emocji!
Pozdrawiam Was wiosennie
Unusual, that the papers can evoke so many emotions!
Greetings!

Iwona


Materiały/Supplies:PODPIS

4 komentarze:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger