Lato z Lemoncraft #7 - Summer with Lemoncraft #7

Cześć!
Hello!

Jest sobota, więc pora na kolejny odcinek naszej wakacyjnej zabawy.
It's Saturday so it's time for another part of our summer challenge.
Dziś mamy dla Was ostatni temat naszej wakacyjnej zabawy! Brzmi on: MOJE ULUBIONE! Należy wykonać pracę w swojej ulubionej formie, stylu, kolorystyce, używając ulubionych ozdób itd. :-) Dziś swój projekt przedstawia Emilia, a za tydzień Olga!
Today we have for you the last one theme in our summer challenge! It's: MY FAVOURITE! You must make project in your favourite form, style, colors, use favourite embellishments etc. :-) Today Emilia share her project, and in the next Saturday we'll can see Olga's project!

Oto praca, którą wykonała Emilia - Lady E.
It's a project made by Emilia - Lady E.A tu możecie obejrzeć, jak Emilia wykonała tagi :-)

And here you can see how Emilia made it :-)
Zachęcamy Was mocno do dołączenia do naszego wyzwania!
Jak wiecie czekają wspaniałe nagrody!
P.S. Pamiętajcie, że wciąż możecie zgłaszać prace dotyczące pierwszegodrugiego i trzeciego tematu.
We're inviting you to join our challenge!
Wonderful prizes are waiting!
P.S. Remember you can still make projects for the first , second and third theme.

Prosimy jednocześnie o przestrzeganie zasad:
Please, remeber about the rules:

- raz na dwa tygodnie (do każdego tematu oddzielnie) będzie narzędzie do linkowania in linkz, za pomocą którego zgłaszacie Wasze prace,
- narzędzie linkujące będzie aktywne przez całe lato - możecie dołączyć do zabawy w dowolnej chwili i wykonać zaległe prace! :))
- aby mieć szansę na wspaniałą nagrodę główną (obiecujemy, że jest o co walczyć!), należy wykonać prace na wszystkie tematy. Filmików będzie w sumie 8, tematy 4, a więc należy przygotować 4 prace konkursowe, po jednej na każdy z tematów
- oprócz nagrody głównej, wśród wszystkich uczestników zabawy zostanie rozlosowana nagroda dodatkowa - aby wygrać nagrodę dodatkową, wystarczy zgłosić przynajmniej jedną pracę konkursową
- praca musi być zgodna z tematem danej części zabawy, a uczestnik konkursu musi opisać, w jaki sposób zinterpretował temat


- once in every two weeks there will be an inlinkz tool for each theme. Submit your projects using it,
- the link tool will be avtive for the whole summer - feel free to join us any time you want (during summer) and make projects for the previous themes ! :))
- for the chance to win a great main prize (we promise, it's worth it!), you must create projects for every theme. We are going to have 8 videos and 4 topics, so you must make 4 projects (one for each theme),
- we have also an additional reward. If you want to have a chance to win it, you have to make at least one project,
- each project must be in a line with the theme of the current week contest, and the participant should write few words how he/she was inspired by the theme.


PODPIS

3 komentarze:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger