Małe formy w scrapbookingu - co to jest ATC?

Scrapbooking kojarzy nam się przede wszystkim z ręcznie robionymi albumami i pojedynczymi kartami, czyli layoutami (scrapami). Jest też cardmaking, czyli gałąź scrapbookingu, zajmująca się tworzeniem kartek okolicznościowych. Oprócz tego istnieją jeszcze przeróżne formy w scrapbookingu, częściej bądź rzadziej wybierane przez rękodzielników. Jednak przyznać trzeba, że te najmniejsze formy bywają traktowane po macoszemu. Zupełnie niepotrzebnie! Inchies, tagi czy ATC to bardzo wdzięczne formy, umożliwiające artystyczne wyżycie się. Czy mała powierzchnia może sprzyjać rozwojowi kreatywności? Oczywiście! Dziś odpowiemy sobie na pytanie: co to jest ATC? I czy warto spróbować swoich sił w tej formie.
Scrapbooking often associates with handmade albums and layouts. There's also cardmakig that is a scrapbooking branch which takes up making cards for different occasions. There are many other scrapbooking forms, more often or less choosen by handcraftmen. But we have to admit that those smallest forms are often ignored. Wrong! Inchies, tags and ATCs are very graceful and allow us to blow off steam. Can a small surface foster creativity development? Of course! Today we're gonna naswet the question: what is an ATC? And is it worth trying to create. 

Scrapbooking: co to jest ATC?

Formy w scrapbookingu są bardzo różne. Prace tworzone z papieru mogą być średniej wielkości, bardzo duże lub wyjątkowo malutkie. Do tej ostatniej kategorii zaliczamy karty ATC. Ich wymiary to zaledwie 8,9 cm na 6,4 cm. Dlaczego te wymiary są takie dziwne, niezaokrąglone? Dlatego, że ATC, czyli Artist Trading Cards, swój rozkwit przeżywały - jak cały scrapbooking - w USA i ich wymiary były początkowo podawane w calach. Wynoszą one wówczas 2,5 na 3,5 cala.
Forms in scrapbooking are very diverse. Paper projects can be medium size, very big or extremely small. ATC are in this last category. Their size is just 8,9 x 6,4 cm. Why this size is so weird, not rounded out? Because ATC - Artist Trading Cards, have their roots, like whole scrapbooking, in the USA and their size was firstly given in inches. It was 2,5 x 3,5 inches.

ATC w scrapbookingu są kartami kolekcjonerskimi, takimi, jak np. słynne karty baseballowe znane nam z filmów. Różnica polega jedynie na tym, iż scrapowe karty ATC są wykonywane własnoręcznie. Tworząc Artist Trading Cards trzeba też trzymać się kilku wytycznych, wśród których nie tylko rozmiar jest istotny! Ponieważ jednym z podstawowych zamysłów tworzenia ATC jest wymienianie się nimi i kolekcjonowanie ich, przyjęło się, iż:
ATCs in scrapbooking are collector's cards just like, ex. famous baseball cards which we know from movies. The difference is only that ATCs are handmade cards. When creating these cards you have to follow some guidelines cause not only the size is important! The elementary intented use of ATCs is to exchange and to collect them, it is acknowledged that:
 • tworzy się dwie jednakowe ATC, z czego jedną zostawia się dla siebie, a drugą wysyła "w świat"; / you creates two identical ATCs and one is for you, the second is sent to somebody else;
 • przód karty możesz ozdobić dowolną techniką i stylem, ale ważne, aby nie tworzyć kart zbyt grubych i przestrzennych, bo stają się później problematyczne w przechowywaniu; / the front of the card can be decorated whatever you like but it is important not to create too thick cards and too dimensional because it is hard to store them later;
 • na odwrocie karty muszą się znaleźć następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko jej autora, dane kontaktowe (dziś wystarczy e-mail, ale może być także adres domowy do korespondencji) oraz data powstania ATC; / at the back of the card you have to put certain information: its title, the author's name and surname, contact details ( today an email address is enough but you can also write your address for correspondence ) and the date of creation;
 • poza powyższymi danymi, na odwrocie karty możesz zamieścić także informacje związane z: ilością takich samych kart w danej edycji, nazwą i rodzajem wymiany, na którą karty były tworzone, imię i nazwisko lub pseudonim artystyczny osoby, do której w pierwotnej wymianie karta trafiła. / except for above data, you can also write other information: how many cards were made, the name and kind of the exchange, name and surname of the person who received the card as the first one.
Jak przechowywać ATC? Można je trzymać w specjalnym, dedykowanym albumie z kieszonkami odpowiadającymi wymiarami wymiarom kart, jeśli jednak lubisz ciut bogatsze kompozycje na Artist Trading Cards, wygodnym rozwiązaniem będzie np. drewniane pudełko, w którym poustawiasz swoje "ateciaki" w rządku.
How to store ATCs? You can keep them in a special album with pockets in appropriate size but if you like these cards with a richer composition you can keep them, for example in a wooden box where the cards will be set in a row.

Scrapowe ATC - inspiracja Projektantki


Marina przygotowała na dziś serię 4 kart w formie ATC. Jej prace są delikatne, subtelnie postarzone, pastelowe, krótko mówiąc - bardzo shabby chic! Mają dość bogatą kompozycję, jak na ATC, ale kto powiedział, że tak nie można? ;-) Do stworzenia swojego zestawu ATC Marina wykorzystała papiery do scrapbookingu z kolekcji Yesterday od LemonCraft, która w Jej opinii jest najbardziej delikatną kolekcją i jest również Jej ulubionym zestawem. Nie mogła też nie dodać swoich najulubieńszych motylków ;-) Spójrz, jak eteryczne, delikatne i romantyczne karty stworzyła Marina! Czy znajdzie się ktoś, kto nie chciałby mieć takich cacuszek w swoich zbiorach?? :D
Marina made for today a set of 4 ATCs. Her projects are delicate, subtly aged, pastel, just - very shabby chic! They've got quite rich compositions if we're talking about ATC but who said you can't do like this? ;-) For creating this set Marina used scrapbooking papers from LemonCraft's Yesterday collection which she said is the most delicate collection and her favourite one too. She also added her most favourite butterflies ;-) Look how ethereal, delicate and romantic cards Marina made! Is there someone who wouldn't like to have such cuties in a collection?? :-D

ATC - czy warto spróbować swoich sił?

Pojawia się pytanie: co z takimi kartami ATC można zrobić? Czy warto próbować swoich sił w tworzeniu takiej formy? Jest co najmniej kilka argumentów przemawiających na rzecz ATC. Chcesz je poznać? Oto one!:
One question can appear: what you can do with such cards? Is it worth to try creating this form? There are at least few arguments saying YES. Do you want to know them? Here they are:
 • małe formy wymagają mniej czasu, więc ATC są super rozwiązaniem, jeśli borykasz się z ciągłym brakiem czasu na rękodzieło; / small projects require a little time so ATCs are perfect for those of you who don't have much time for creating;
 • ATC są świetnym sposobem na stworzenie sobie "próbnika" papierów: skomponowania kawałków arkuszy z konkretnymi elementami dekoracyjnymi i wybranymi kolorami; / they are a great way for making a papers tester: composing papers pieces with certain decorative elements and choosen colours;
 • można wziąć udział w wymianie ATC, zyskując tym samym nowych scrapowych znajomych oraz poznając twórczość innych rękodzielników - musisz przyznać, że taka możliwość "wymacania" czyjejś pracy to całkowicie inne doświadczenie estetyczne niż podziwianie zdjęć pięknych prac na ekranie komputera czy smartfona ;-) / you can take part in ATC exchange and thanks to this you will meet new scrap friends and know the creativity of other people - you have to admit that possibility of touching somebody's project is a totally different experience than admiring beautiful projects on a computer screen or a smartphone ;-)
 • ATC pozwala wyżyć się artystycznie, gdy cierpisz na nadmiar weny, a jednocześnie nie masz jakichś pilnych potrzeb, jeśli chodzi o kartki, albumy i inne ręcznie robione cuda; / ATC allows to blow off steam when you lack for inspiration or you don't have anything particular to made ( any cards, albumss and othe paper things );
 • stworzenie ATC nie wymaga posiadania dużej ilości papierów do scrapbookingu ani wielu dodatkowych ozdób, jest więc świetnym rozwiązaniem dla osób początkujących, które chcą rozpocząć przygodę z rękodziełem, nauczyć się czegoś o kompozycji w scrapbookingu i sprawdzić się w tej wspaniałej pasji; / creating these cards doesn't require having lots of scrapbooking papers or additives so they're a perfect solution for beginners who want to start their paper adventure, learn something new about compositions in scrapbooking and prove themselves in this wonderful passion;
 • na pewno też już nie wiesz, co robić ze ścinkami papierów! ATC to idealna forma scrapbookingowa, dzięki której pozbędziesz się wszelkich resztek, ścinków i pasków papieru :-) / you surely know now what to do with paper scraps! ATC is a great scrapbooking form for using all leftovers, paper scraps and stripes :-)
A Ty masz na swoim koncie jakieś ATC? Robisz je do dziś, czy to zamierzchła przeszłość? ;-) Lubisz takie niewielkie formaty?
Have you ever made any ATC? Do you make them also now or is it past? ;-) Do you like such small sizes?PODPIS

Komentarze

 1. Chyba spróbuję swoich sił 😊

  OdpowiedzUsuń
 2. Próbowałam takich małych form jak karty ATC. Jednak u mnie było to raczej zachowanie wymiaru niż przeznaczenie do wymiany. Moje karty miały jeszcze inne zastosiwanie jako zawieszka do prezentu. 🤭😘

  OdpowiedzUsuń
 3. A ja właśnie zamarzyłam sobie taką kolekcję kart ATC od wszystkich SCRAPEREK, SCRAPEROW😋 ogłosiłam to na FB 😅
  Marzy mi się taka kolekcja z podpisami😋
  Nie chce piosenkarzy ani piłkarzy tylko
  Moje SCRAPERÓW😍
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=685812325589910&id=100024834471686
  Pozdrawiam 😘

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Dziękujemy za Twoje słowa

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *