Małe formy w scrapbookingu - co to jest ATC?

19.2.20

Małe formy w scrapbookingu - co to jest ATC?

Scrapbooking kojarzy nam się przede wszystkim z ręcznie robionymi albumami i pojedynczymi kartami, czyli layoutami (scrapami). Jest też cardmaking, czyli gałąź scrapbookingu, zajmująca się tworzeniem kartek okolicznościowych. Oprócz tego istnieją jeszcze przeróżne formy w scrapbookingu, częściej bądź rzadziej wybierane przez rękodzielników. Jednak przyznać trzeba, że te najmniejsze formy bywają traktowane po macoszemu. Zupełnie niepotrzebnie! Inchies, tagi czy ATC to bardzo wdzięczne formy, umożliwiające artystyczne wyżycie się. Czy mała powierzchnia może sprzyjać rozwojowi kreatywności? Oczywiście! Dziś odpowiemy sobie na pytanie: co to jest ATC? I czy warto spróbować swoich sił w tej formie.
Scrapbooking often associates with handmade albums and layouts. There's also cardmakig that is a scrapbooking branch which takes up making cards for different occasions. There are many other scrapbooking forms, more often or less choosen by handcraftmen. But we have to admit that those smallest forms are often ignored. Wrong! Inchies, tags and ATCs are very graceful and allow us to blow off steam. Can a small surface foster creativity development? Of course! Today we're gonna naswet the question: what is an ATC? And is it worth trying to create. 

Scrapbooking: co to jest ATC?

Formy w scrapbookingu są bardzo różne. Prace tworzone z papieru mogą być średniej wielkości, bardzo duże lub wyjątkowo malutkie. Do tej ostatniej kategorii zaliczamy karty ATC. Ich wymiary to zaledwie 8,9 cm na 6,4 cm. Dlaczego te wymiary są takie dziwne, niezaokrąglone? Dlatego, że ATC, czyli Artist Trading Cards, swój rozkwit przeżywały - jak cały scrapbooking - w USA i ich wymiary były początkowo podawane w calach. Wynoszą one wówczas 2,5 na 3,5 cala.
Forms in scrapbooking are very diverse. Paper projects can be medium size, very big or extremely small. ATC are in this last category. Their size is just 8,9 x 6,4 cm. Why this size is so weird, not rounded out? Because ATC - Artist Trading Cards, have their roots, like whole scrapbooking, in the USA and their size was firstly given in inches. It was 2,5 x 3,5 inches.

ATC w scrapbookingu są kartami kolekcjonerskimi, takimi, jak np. słynne karty baseballowe znane nam z filmów. Różnica polega jedynie na tym, iż scrapowe karty ATC są wykonywane własnoręcznie. Tworząc Artist Trading Cards trzeba też trzymać się kilku wytycznych, wśród których nie tylko rozmiar jest istotny! Ponieważ jednym z podstawowych zamysłów tworzenia ATC jest wymienianie się nimi i kolekcjonowanie ich, przyjęło się, iż:
ATCs in scrapbooking are collector's cards just like, ex. famous baseball cards which we know from movies. The difference is only that ATCs are handmade cards. When creating these cards you have to follow some guidelines cause not only the size is important! The elementary intented use of ATCs is to exchange and to collect them, it is acknowledged that:
 • tworzy się dwie jednakowe ATC, z czego jedną zostawia się dla siebie, a drugą wysyła "w świat"; / you creates two identical ATCs and one is for you, the second is sent to somebody else;
 • przód karty możesz ozdobić dowolną techniką i stylem, ale ważne, aby nie tworzyć kart zbyt grubych i przestrzennych, bo stają się później problematyczne w przechowywaniu; / the front of the card can be decorated whatever you like but it is important not to create too thick cards and too dimensional because it is hard to store them later;
 • na odwrocie karty muszą się znaleźć następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko jej autora, dane kontaktowe (dziś wystarczy e-mail, ale może być także adres domowy do korespondencji) oraz data powstania ATC; / at the back of the card you have to put certain information: its title, the author's name and surname, contact details ( today an email address is enough but you can also write your address for correspondence ) and the date of creation;
 • poza powyższymi danymi, na odwrocie karty możesz zamieścić także informacje związane z: ilością takich samych kart w danej edycji, nazwą i rodzajem wymiany, na którą karty były tworzone, imię i nazwisko lub pseudonim artystyczny osoby, do której w pierwotnej wymianie karta trafiła. / except for above data, you can also write other information: how many cards were made, the name and kind of the exchange, name and surname of the person who received the card as the first one.
Jak przechowywać ATC? Można je trzymać w specjalnym, dedykowanym albumie z kieszonkami odpowiadającymi wymiarami wymiarom kart, jeśli jednak lubisz ciut bogatsze kompozycje na Artist Trading Cards, wygodnym rozwiązaniem będzie np. drewniane pudełko, w którym poustawiasz swoje "ateciaki" w rządku.
How to store ATCs? You can keep them in a special album with pockets in appropriate size but if you like these cards with a richer composition you can keep them, for example in a wooden box where the cards will be set in a row.

Scrapowe ATC - inspiracja Projektantki


Marina przygotowała na dziś serię 4 kart w formie ATC. Jej prace są delikatne, subtelnie postarzone, pastelowe, krótko mówiąc - bardzo shabby chic! Mają dość bogatą kompozycję, jak na ATC, ale kto powiedział, że tak nie można? ;-) Do stworzenia swojego zestawu ATC Marina wykorzystała papiery do scrapbookingu z kolekcji Yesterday od LemonCraft, która w Jej opinii jest najbardziej delikatną kolekcją i jest również Jej ulubionym zestawem. Nie mogła też nie dodać swoich najulubieńszych motylków ;-) Spójrz, jak eteryczne, delikatne i romantyczne karty stworzyła Marina! Czy znajdzie się ktoś, kto nie chciałby mieć takich cacuszek w swoich zbiorach?? :D
Marina made for today a set of 4 ATCs. Her projects are delicate, subtly aged, pastel, just - very shabby chic! They've got quite rich compositions if we're talking about ATC but who said you can't do like this? ;-) For creating this set Marina used scrapbooking papers from LemonCraft's Yesterday collection which she said is the most delicate collection and her favourite one too. She also added her most favourite butterflies ;-) Look how ethereal, delicate and romantic cards Marina made! Is there someone who wouldn't like to have such cuties in a collection?? :-D

ATC - czy warto spróbować swoich sił?

Pojawia się pytanie: co z takimi kartami ATC można zrobić? Czy warto próbować swoich sił w tworzeniu takiej formy? Jest co najmniej kilka argumentów przemawiających na rzecz ATC. Chcesz je poznać? Oto one!:
One question can appear: what you can do with such cards? Is it worth to try creating this form? There are at least few arguments saying YES. Do you want to know them? Here they are:
 • małe formy wymagają mniej czasu, więc ATC są super rozwiązaniem, jeśli borykasz się z ciągłym brakiem czasu na rękodzieło; / small projects require a little time so ATCs are perfect for those of you who don't have much time for creating;
 • ATC są świetnym sposobem na stworzenie sobie "próbnika" papierów: skomponowania kawałków arkuszy z konkretnymi elementami dekoracyjnymi i wybranymi kolorami; / they are a great way for making a papers tester: composing papers pieces with certain decorative elements and choosen colours;
 • można wziąć udział w wymianie ATC, zyskując tym samym nowych scrapowych znajomych oraz poznając twórczość innych rękodzielników - musisz przyznać, że taka możliwość "wymacania" czyjejś pracy to całkowicie inne doświadczenie estetyczne niż podziwianie zdjęć pięknych prac na ekranie komputera czy smartfona ;-) / you can take part in ATC exchange and thanks to this you will meet new scrap friends and know the creativity of other people - you have to admit that possibility of touching somebody's project is a totally different experience than admiring beautiful projects on a computer screen or a smartphone ;-)
 • ATC pozwala wyżyć się artystycznie, gdy cierpisz na nadmiar weny, a jednocześnie nie masz jakichś pilnych potrzeb, jeśli chodzi o kartki, albumy i inne ręcznie robione cuda; / ATC allows to blow off steam when you lack for inspiration or you don't have anything particular to made ( any cards, albumss and othe paper things );
 • stworzenie ATC nie wymaga posiadania dużej ilości papierów do scrapbookingu ani wielu dodatkowych ozdób, jest więc świetnym rozwiązaniem dla osób początkujących, które chcą rozpocząć przygodę z rękodziełem, nauczyć się czegoś o kompozycji w scrapbookingu i sprawdzić się w tej wspaniałej pasji; / creating these cards doesn't require having lots of scrapbooking papers or additives so they're a perfect solution for beginners who want to start their paper adventure, learn something new about compositions in scrapbooking and prove themselves in this wonderful passion;
 • na pewno też już nie wiesz, co robić ze ścinkami papierów! ATC to idealna forma scrapbookingowa, dzięki której pozbędziesz się wszelkich resztek, ścinków i pasków papieru :-) / you surely know now what to do with paper scraps! ATC is a great scrapbooking form for using all leftovers, paper scraps and stripes :-)
A Ty masz na swoim koncie jakieś ATC? Robisz je do dziś, czy to zamierzchła przeszłość? ;-) Lubisz takie niewielkie formaty?
Have you ever made any ATC? Do you make them also now or is it past? ;-) Do you like such small sizes?PODPIS
Pamiątka ślubu - scrapbooking

17.2.20

Pamiątka ślubu - scrapbooking

Choć na co dzień większość zdjęć gromadzimy gdzieś w pamięci komputera, w chmurze, w smartfonie, są takie okazje, które z pewnością warto utrwalić na papierze fotograficznym - tak, by móc w każdej chwili wrócić do pięknych wspomnień. Musisz przyznać, że wywołane zdjęcie jest czymś zupełnie innym niż to samo zdjęcie oglądane na ekranie monitora. No dobrze, ale co z takimi wywołanymi zdjęciami zrobić? Część z nich możesz, oczywiście, umieścić w albumie pamiątkowym, niech to nawet będzie album ręcznie robiony, jeśli masz ochotę go wykonać. Ale ulubione fotografie warto wyeksponować w szczególny sposób. Dzięki temu może powstać np. wyjątkowa pamiątka ślubu w postaci przestrzennego obrazka. A obrazek ten może udekorować ścianę w salonie albo w sypialni. Zobacz, jak wspaniale oprawiła ślubne zdjęcie nasza Projektantka, Marina, i przekonaj się, że ślub i scrapbooking to para idealna!
Though we keep most of our photos on a computer drive, in a cloud, in a smartphone, there are such moments which are worth being printed - so we could remember those beautiful memories at any time. You have to admit that printed photos are totally different from those watched on a computer screen. OK, but what to do with such printed photographs? Of course some of them can be kept in an album, in a handmade one if you would like to make such. But those favourite photos are worth being shown in a special way. So, you can create a dimensional picture which will become, for example a unique wedding keepsake. And such a picture can decorate a wall in a living room or in a bedroom. Look how our Designer Marina wonderfully framed wedding photos and see that a wedding and scrapbooking are a perfect couple!


Wyjątkowa pamiątka ślubu - dlaczego warto?

W naszym życiu mają miejsce wydarzenia, które są dla nas szczególnie ważne. Dla każdego będzie to coś innego, jednak przyznać musisz, że większość osób za najistotniejsze wydarzenia uzna m.in. zaręczyny, ślub, narodziny dziecka. Wydarzeniom tym towarzyszy ogromna radość, podniosła atmosfera, morze miłości i szczęścia. Niestety, w codziennym pędzie nie mamy czasu na celebrowanie chwil i pielęgnowanie wspomnień i nawet te najważniejsze dla nas wydarzenia blakną w naszej pamięci. Szczegóły się zacierają, emocje związane z daną sytuacją nieco przygasają, a wyjątkowe dni giną pod stosem codziennych spraw.... I właśnie dlatego warto gdzieś w widocznym miejscu mieć pamiątki, które choć na chwilę ściągną na siebie nasz wzrok, pozwolą na moment zatrzymać się w biegu codzienności, rozjaśnią gorszy dzień. Ramki na zdjęcia, obrazki powieszone na ścianach, metryczki - niby nic, a jednak ich rola jest niezwykle istotna. Pamiątka ślubna to coś, co szczególnie warto umieścić w zasięgu wzroku - wizualizacja własnego szczęścia gasi gniew w zalążku, zapobiegając małżeńskiej kłótni ;-) i nierzadko staje się źródłem przypływów czułości :-)
There are many events in pur lives that are very important to us. And they're different for each of us but you have to admit that most of people will consider as the most important, for example an engagement, a wedding, baby's birth. Such moments are surrounded by huge joy, solemn atmosphere, sea of love and happiness. Unfortunately, in everyday's hurry we don't have time for celebrating moments and cherish memories so even the most significant events are fading in our memory. All the details are blurring, emotions connected with a particular situation are simmering down a bit and special days are disappearing under a pile of everyday affairs. And that's why it is worth to have keepsakes somewhere in a visible place which will at least for a while focus our sight, which will let us stop for a while, which will brighten a bad day. Photo frames, pictures on the walls, birth certificates - seem nothing but in fact their function is very significant. A wedding keepsake is something which is worth to have in sight - the view of our happiness nips anger in the bud and prevents marital argument ;-) , and it is often a source of endearment outburst :-)


Ślubne pamiątki w rękodziele - co możesz przygotować? 

Scrapbooking, jak zawsze, daje Ci mnóstwo możliwości zadbania o wspomnienia :-) Pamiątka ślubu w scrapbookingu może przyjąć formę ramki na zdjęcie, alterowanej (czyli przerobionej, upiększonej gotowej ramki) lub tworzonej od podstaw. Możesz też wykonać shadow box ze zdjęciem, tworząc w ten sposób oryginalny przestrzenny obrazek. Album harmonijkowy, czy też parawanik także się świetnie nada na ślubną pamiątkę, zwłaszcza, że możesz go w rozłożonej formie ustawić na półce. Inne pomysły to oprawiony w ramkę scrap (layout) lub ramka albo obrazek na podobraziu malarskim. W bardziej nietypowej formie ramka na ścianę może powstać na drewnianym tamborku, kawałku drewna czy bazie hdf lub mdf o wymyślnym kształcie. Jak widzisz, masz naprawdę sporo form do wyboru!
Scrapbooking, as always, gives you a lot of possibilities to take care about your memories :-) A scrapbooking wedding keepsake can be a photo frame, an altered one ( remade and embellished ready made one ) or a frame which is made bottom-up. You can also make a shadow box with a photo, creating this way an original dimensional picture. An accordion album or such in a shape of a folding screen, can also be a great wedding keepsake, especially that you can put it opened out on the shelf. Other ideas are a layout in a frame or a frame/picture on a canvas. More unusual forms are frames made on an embroidery hoop, a piece of wood or on MDF / HDF basis in a fancy shape. As you can see there are many forms to choose!


Pamiątka ślubu w postaci scrapa - inspiracja Projektantki


Marina zadecydowała, że tworzona przez Nią scrapowa pamiątka ślubu będzie mieć formę pełnowymiarowego scrapa (30,5x30,5 cm). 
Marina decided that created by her a scrapbooking wedding keepsake will be a full sized layout ( 30,5x30,5 cm ).


Jej praca, choć zawiera mnóstwo detali, jest niezwykle delikatna. Pastelowe kolory i delikatna kompozycja dają wrażenie zwiewności i ulotności. Layout ze ślubnym zdjęciem przyjął szalenie romantyczny, marzycielski charakter, a taki efekt dało połączenie papierów do scrapbookingu marki LemonCraft z dwóch różnych kolekcji: Yesterday i Next to Me.
Her project has got a lot of details but it's very delicate at the same time. Pastel colours and a delicate composition give the impression of airiness and ephemerality. This layout with a wedding photo got an extremely romantic and dreamy shape and it's all thanks to the combination of LemonCraft's scrapbooking papers from two different collections: Yesterday and Next to Me.

Dwustronny papier do scrapbookingu - Next to me 08  Zobacz, jak Marina uczyniła z elementów do wycinania (wyciętych z arkuszy Vintage Time) bazę swojej kompozycji. Przepiękne róże, zegar, motyle i ramki wystarczyło już tylko uzupełnić kilkoma kwiatami, koronką i odrobiną mediów :-)
Look how Marina used fussy cut elements ( from Vintage Time sheets ) as the composition basis. Beautiful roses, a clock, butterflies and frames were only complemented by few flowers, lace and a little bit of mixed media :-)

Yesterday - Ephemera cards   Papier ozdobny - Vintage Time 024   Papier ozdobny - Vintage Time 025Jak wybrać papiery do scrapbookingu idealne do prac ślubnych

W scrapbookingu prace ślubne są chyba najpopularniejsze, najczęściej wykonuje się kartki ślubne na zamówienie i inne ślubne projekty. Od tego, jakie papiery wybierzesz do swojej pracy, będzie zależeć uzyskany efekt końcowy. Ponieważ śluby odbywają się obecnie w wielu różnych konwencjach stylizacyjnych, także Twoje ślubne prace scrapbookingowe mogą być bardzo różne. Jak zatem wybrać idealne papiery do scrapbookingu w tematyce ślubnej? Nie ma na to gotowej recepty, ponieważ kolorystykę, styl i wzornictwo papierów musisz dobrać indywidualnie do każdego ślubu i do upodobań pary młodej. Warto jednak przy wyborze papierów scrapowych zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów:
Wedding projects in scrapbooking are propbably the most popular ones - wedding cards and other wedding projects on order are made most often. The final effect depends on which scrapbookings papers you'll use. Your scrapbooking wedding projects can be very different because nowadays weddings take place in many diverse stylistic conventions. So how to choose perfect scrapbooking papers for a wedding theme? There's no ready formula for that because you have to match colouristic, a style and papers patterns individually to every wedding and the happy couple taste. But it is always good to remember these siginificant details when choosing scrapbooking papers:

 • jeśli chcesz stworzyć romantyczną pamiątkę ślubu pełną delikatności, tak, jak zrobiła to Marina, wybieraj papiery w jasnych, pastelowych barwach. Biel, krem, jasny beż, pudrowy róż, delikatna mięta i ciepłe odcienie szarości nadają się tu wprost doskonale; / if you want to make a romantic wedding keepsake full of delicateness, just like Marina did, choose papers in bright pastel colours. White, cream, light beige, powder pink, delicate mint and warm shades of grey will be just perfect here;
 • jeśli nie wiesz, w jakim stylu będzie ślubna ceremonia i przyjęcie weselne, najbezpieczniej jest postawić na klasyczną, neutralną kolorystykę. Beże, kremy i biel pasują na każdy ślub!; / if you don't know in which style the ceremony and the wedding reception will be, it's good to choose classic neutral colours. Beige, cream and whitematch every wedding!;
 • desenie odpowiednie do prac ślubnych to kwiaty (dodają romantycznej atmosfery), motyw desek (nadają lekko starociowy, sentymentalny klimat, świetne są także do prac ślubnych w stylu rustykalnym), koronki i damaski (dwa ostatnie dodają pracy elegancji i wytworności); / designs perfect for wedding projects are flowers ( they give a romantic atmosphere ), wooden boards pattern ( it gives slightly old and sentimental climate and it's also perfect for rustical weddings ), lace and damask patterns ( they give an elegant and glamour look to a project );
 • planujesz pracować z mediami? Chcesz nałożyć pastę strukturalną przez wzór z maski albo podkolorować pracę mgiełkami? Koniecznie wybierz dobrej jakości papiery do scrapbookingu o wysokiej gramaturze i gładkiej, matowej powierzchni - zyskasz pewność, że papier się nie rozwarstwi, nie podziurawi ani nie powygina. / are you planning to work with mixed media? Do you want to put a texture paste through a stencil or to colour your project with mists? You should definitely choose scrapbookign papers of great quality, of high density and with smooth matt surface - you will be sure that the paper will not delaminate, get riddled or will not bend.

Często robisz ślubne prace? Jaką najbardziej nietypową pamiątkę ślubu wykonywałaś? :-) Chętnie sięgasz po papiery LemonCraft do swoich ślubnych projektów? Koniecznie daj znać w komentarzu! :-)
Do you often make wedding projects? What was the most unusual wedding keepsake you have ever made? :-) Do you often use LemonCraft papers in your wedding projects? Let us know in a comment! :-)PODPIS
Jak to jest zrobione? - prace scrapbookingowe krok po kroku

15.2.20

Jak to jest zrobione? - prace scrapbookingowe krok po kroku

Oglądasz często prace wykonane metodą scrapbooking i zadajesz sobie pytanie: jak to jest zrobione? Chcesz rozwijać swój warsztat, uczyć się nowych rzeczy i podglądać techniki, których jeszcze nie znasz? Jeśli choć na jedno z powyższych pytań odpowiedziałaś twierdząco, dzisiejszy post jest właśnie dla Ciebie! Nasze Ambasadorki prezentują swoje piękne prace, zdradzając kulisy ich powstawania na filmach video. Weź kubek ulubionej kawy lub herbaty, rozsiądź się wygodnie i patrz, podglądaj, ucz się. Miłego oglądania! 
Do you often watch scrapbooking projects and you wonder: how is it made? Do you want to develop your creativity, learn to new things and watch techniques you don't know yet? If you answered 'yes' to al least on of these questions, today's post is just for you! Our Ambassadors are beautifully showing their projects and how were they made. Take a mug with your favourite coffee or tea, sit down comfortably and watch, and learn. Enjoy the videos!Jak zrobić elegancką kartkę ślubną?

Sezon ślubów zbliża się wielkimi krokami, z miesiąca na miesiąc będzie przybywać uroczystości ślubnych, a jeśli będziesz uczestniczyć w takiej ceremonii jako gość, na pewno przyda Ci się wyjątkowa kartka ślubna. Nie kupuj pierwszej lepszej kartki w księgarni, postaw na rękodzieło i spróbuj samodzielnie wykonać niezwykłą pamiątkę! Emilia przygotowała przepiękną, delikatną kartkę ślubną, pełną elegancji i romantycznej atmosfery. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zrobić kartkę na ślub, zastanawiasz się, w jaki sposób uzyskać tak subtelny efekt i jakie papiery do scrapbookingu wybrać do swojej pracy, koniecznie obejrzyj przygotowany przez Emilię filmik! :-) A na zdjęciach możesz poprzyglądać się detalom lub po prostu - pozachwycać się z nami :-)
The wedding season is closer and closer. Soon there will be more and more wedding ceremonies and you are going to such a ceremony as a guest, you will surely need a unique wedding card. Don't buy the first card you'll see in a bookshop, choose handicraft and try to create an extraordinary keepsake! Emilia prepared a beautiful and delicate wedding card which is full of elegance and romantic atmosphere. If you would like to know how to make a wedding card, and you are wondering how to get such delicate effect and which scrapbooking papers to use in your project, you should definitely watch Emilia's video tutorial! :-) And you can look at all the details or just admire them on photos below :-)Kartka Emilii posiada wiele warstw i bogatą kompozycję, ale wydaje się być wyjątkowo delikatna, a dzieje się tak za sprawą utrzymania jej w stonowanej, pastelowej kolorystyce. Delikatny pastelowy róż, czysta biel i kropla jaśniutkiego beżu to połączenie, które pozwoli Ci uzyskać taki eteryczny efekt. Sięgnij po papiery do scrapbookingu z kolekcji Next to me, a podobny rezultat masz gwarantowany! :-)
Emilia's card has got a lot of layers and a rich composition but it looks very delicately and it's all because of soft pastel colours. Delicate pastel pink, pure white and a drop of very light beige is a combination which will help you to get such ethereal effect. Reach for Next to Me scrapbooking papers collection and you will get such a result for sure! :-)


Obrazek ze ślubnym zdjęciem - jak go wykonać?

Elena przygotowała szalenie nastrojowy, ciepły layout ze ślubnym zdjęciem. Taka praca to świetny upominek ślubny dla młodej pary, wspaniała forma ślubnego podziękowania dla rodziców, albo po prostu: sentymentalna ozdoba do domu. Elena tak mówi o swoim projekcie:
Elena an extremely atmospheric and warm layout with a wedding photo. Such a project is a great wedding gift for newlyweds, a wonderful way of saying thank you to parents of newlyweds or just: a sentimental home decor. Elena said about her project:

"Witajcie! Tu Elena Martynova, przychodzę by podzielić się z Wami layoutem z przepięknym ślubnym zdjęciem! Mam nadzieję, że spędziliście wczoraj wspaniały dzień ze swoją drugą połówką. 14 lutego to najbardziej romantyczny dzień w roku! Chciałabym, żeby każdy znalazł swoją prawdziwą miłość i był z nią szczęśliwy! Kolekcja Sense and sensibility natchnęła mnie do stworzenia projektu w ciepłej, przytulnej kolorystyce. A róże z arkusza Vintage Time 025 dodały całości delikatności i uroku".
'Hello! It's Elena Martynova here and I would like to share with you my  layout with a beautiful wedding photo! I hope you spent a wonderful day yesterday, together with your loved one. 14th february is the most romantic day of the year! I wish everyone could find true love and be happy! Sense and Sensibility collection inspired me for creating a project in warm and cozy colours. And roses from Vintage Time 025 sheet added subtlety and charm to the whole'.


Elena także przygotowała film, który przedstawia proces powstawania tej niezwykłej pracy:
Elena also prepared a video where she is showing the whole process of creating this amazing project:


Natomiast na zdjęciach poniżej możesz obejrzeć dokładniej te wszystkie wspaniałe detale, które Elena wkomponowała w swój ślubny obraz:
And on the photos below you can take a closer look on all wonderful deatils which Elena composed in her wedding picture:
Nowe papiery do scrapbookingu - sprawdź, co można z nich stworzyć!

Nowe papiery do scrapbookingu zawsze wzbudzają wiele emocji. Na podglądach papiery mogą prezentować się inaczej, niż w rzeczywistości, dlatego każda scraperka ze zniecierpliwieniem wypatruje pierwszych projektów stworzonych z nowości. My mamy dla Ciebie dziś dwie wspaniałe prace, które powstały z wykorzystaniem naszych najnowszych kolekcji! Zainteresowana? Czytaj dalej!
New scrapbooking papers always cause lots of emotions. Papers on previews can look differently than in reality and that;s why every scrapper is impatiently waiting  for the first projects made with new papers. We also have for you two wonderful projects made with our newest collections! Interested? Read on!

Gosia stworzyła przepiękny ślubny exploding box ze swojej najnowszej kolekcji Melody. Spójrzcie, jak wspaniale kolorystyka i wzornictwo tych papierów do scrapbookingu wpisują się w tematykę ślubów, komunii i chrztów! Poza pięknymi papierami, nie trzeba było już wielu dodatków, by uzyskać zachwycającą kompozycję: główną ozdobą exploding boxa stały się ręcznie robione kwiaty z foamiranu. Obejrzyj film przygotowany przez Gosię i zobacz, jak to eleganckie i romantyczne pudełeczko powstawało:
Gosia created a beautiful wedding exploding box with her newest Melody collection. Look how colours and patterns of these scrapbooking papers go well with wedding, Communions and Baptism themes! There weren't needed many additives beside beautiful papers to get an extraordinary composition: the main embellishment in this exploding box are handmade foamiran flowers. Watch a video made by Gosia and see how this elegant and romantic box was being made:Karolina także sięgnęła po jedną z najnowszych kolekcji papierów do scrapbookingu LemonCraft. Wybrała dziewczęcą, uroczą kolekcję Girl's little world, pełną pasteli i marzycielskiego wzornictwa. Spójrz, jak świetnie zaadaptowała dziecięce papiery do stworzenia eleganckiej i romantycznej kartki okolicznościowej! Nawet dorosła kobieta będzie zachwycona, gdy otrzyma taki upominek od serca. Obejrzyj tutorial Karoliny i dowiedz się, jak krok po kroku stworzyć kartkę z życzeniami.
Also Karolina reached for one of the newest LemonCraft's scrapbooking papers collections. She chose a girlish and lovely collection, Girl's Little World, full of pastels and dreamy patterns. Look how greatly she used childish papers for creating an elegant and romantic card! Even a grown up woman will be delighted when she receive such a heart to heart gift. Watch Karolina's video tutorial and learn how to create such a card step by step.


Który kurs video zainspirował Cię najbardziej? Po którą kolekcję LemonCraft sięgniesz w pierwszej kolejności? I - chyba najważniejsze - co wspaniałego dziś stworzysz? :-)
Which video tutorial inspired you the most? Which LemonCraft's collections you will use first/. And - what's the most important - what wonderful project will you make today? :-)PODPIS
Kartka z kalendarza - Walentynki: inspiracje projektantek

14.2.20

Kartka z kalendarza - Walentynki: inspiracje projektantek


Walentynki to Święto Zakochanych. Ale nie tylko! Bo przecież miłość jest wszędzie dookoła nas - wystarczy się na nią otworzyć :-) A z okazji Walentynek można swoim Bliskim podarować coś wyjątkowego, na przykład ręcznie robiony upominek. I niezależnie od tego, czy będzie to kartka walentynkowa, czy bardziej złożony projekt, jak np. mini album na wspólne zdjęcia albo drobiazg opakowany w ręcznie zrobione pudełeczko, taki płynący prosto z serca podarunek na pewno zostanie doceniony! Bo walentynkowe prezenty mogą być fajne i wywoływać ciepło na sercu, nawet, jeśli nie są to niespodzianki za grube tysiące... ;-) Chcesz się przekonać jak niewielkim kosztem można stworzyć wyjątkowy prezent walentynkowy? Zobacz, co przygotowały Projektantki LemonCraft!
Valentine's Day is a day of all people who are in love. But not only! Love is all around us - you just have to be open for it :-) And on Valentine's Day you can give to your close ones something really special, for example a handmade gift. And no matter if it is a valentine's card or something more complex, ex. a mini photo album or some small gift wrapped in a handmade box, such a heart to heart present will surely be appreciated! Because valentine's gifts can be cool and cause a warm feeling deep inside even if they are not worth a lot of money.... ;-) Do you want to see how you can create a unique valentine's gift at a low cost? Look what LemonCraft's Designers prepared!Ręcznie robiona walentynka - wyjątkowa kartka miłosna

Walentynki, czyli kartki walentynkowe, od lat są nieodłącznym elementem Święta Zakochanych. Czy to wysyłane anonimowo do osoby, w której się zakochałaś, czy wrzucane drugiej połówce do torby przed wyjściem do pracy - kilka ciepłych słów zapisanych w ręcznie robionej kartce to na pewno miły gest, który przyspieszy bicie serca... :-)
Valentine's cards have been inseparable part of Valentine's Day for years. Is it a card anonimously sent to a person you fell in love with or is it a card put into a bag on the sly before going out to work - few nice words handwritten on a handmade card are surely something kind which will make somebody's heart beat faster..... :-)

Pełną miłości kartkę wykonała Magda. Spójrz tylko - niby wykorzystała tradycyjne walentynkowe kolory i motywy, a jednak Jej walentynka jest zupełnie niepospolita i wspaniała:
Magda created a card full of love. Just look - she used traditional valentine's colours and themes but her card is totally extraordinary and wonderful: 


Romantyczne papiery do scrapbookingu z kolekcji Sense and Sensibility bardzo się tutaj przydały, bo pomogły zbudować pełen miłości i nostalgii nastrój :-)
Romantic scrapbooking papers from Sense and Sensibility collection were very useful here cause they helped to create full of love and nostalgy atmosphere :-)Tradycyjna kartka to dla Ciebie za mało, by w wyjątkowy sposób wyrazić uczucia? Jeśli nie wiesz, jaki cytat o miłości wybrać ;-) postąp jak Marta i stwórz... miłosny exploding box z cytatami! Zobacz, ile pięknych aforyzmów możesz umieścić w jednej pracy!
A traditional card is not enough for you to express your feelings? If you don't know which love quote to choose ;-), do like Marta and create.....a love exploding box with quotes! Look, how many beautiful words you can put in one project!


Romantyczny exploding box to inspiracja nie tylko na Walentynki, ale także na ślub czy rocznicę ślubu. Bardzo uniwersalna, pełna ciepłych uczuć propozycja :-)
A romantic exploding box is an inspiration not only for Valentine's Day but also for a wedding or a wedding anniversary. And it's versatile and full of emotions :-)


Cytaty o miłości na Walentynki - ubierz je w papiery do scrapbookingu!

Pozostając w temacie cytatów - koniecznie obejrzyj pracę naszej kolejnej Projektantki, Jasminy. Przygotowała Ona mini album w kształcie serca, który w swoim wnętrzu skrywa miłosne aforyzmy, cytaty o miłości i piękne miłosne wyznania. Całość została oprawiona w papiery do scrapbookingu o jakże sugestywnej nazwie: Nie zapomnij mnie :-D
If it comes to quotes - you shpuld see a project of our next Designer, Jasmina. She prepared a heart shaped mini album with love sententias, love quotes and other words of love. The whole project is made with scrapbookig papers with an appropriate name: Forget Me Not :-D

Pomysł na walentynkowy prezent - mini album na zdjęcia

Również Agata przygotowała mini album, jednak tym razem nie z cytatami o miłości, a na ulubione, pełne miłości fotografie. Taki albumik handmade to wspaniała pamiątka, którą można wszędzie zabrać ze sobą. Jeśli ukochaną osobę nagle dopadnie tęsknota, wystarczy, że wyciągnie taki album z torebki czy plecaka i już może ogrzewać myśli ciepłymi wspomnieniami o Tobie :-)
Also Agata made a mini album but not with love quotes but it's for favourite photographs full of love. Such a handmade album is a wonderful keepsake which can be taken everywhere. If your loved one will miss you, he/she just have to pull out such album from a bag or a backpack and can warm up thoughts with sweet memories about you :-)
Album harmonijkowy możesz podarować ukochanej osobie już uzupełniony o zdjęcia lub pusty - w tym drugim przypadku obdarowana osoba będzie mieć swój udział w tworzeniu tego albumiku, no i wybierze te fotografie, które lubi najbardziej :-)
You can give to somebody you love such an album already filled with photos or empty - this way he/she can be involved in creating this album and he/she will choose only the most favourite photos :-)


Ramka foto z Waszym zdjęciem - super prezent na Walentynki!

Jeśli chcesz podarować ukochanej osobie walentynkowy prezent ze zdjęciem, ale nie chcesz, aby był to cały album, bo uważasz, że jedna wspólna fotografia w zupełności wystarczy, być może zainteresuje Cię propozycja Tatiany. Przygotowała Ona mediowy, bogato dekorowany scrap, oprawiony w ramkę. Jak mówi Tatiana, praca powstała z myślą o zbliżającej się 10 rocznicy ślubu, ale przecież wiemy, że taka miłosna ramka ze zdjęciem idealnie nada się także na Walentynki! No i na każdy inny dzień, wszak z pewnością zgodzisz się z nami, że miłość należy celebrować każdego dnia :-)
If you want to give to your sweetheart a valentine's gift with a photo but you don't want it to be a whole album cause you think one mutual photo is enough, maybe you will be interested in Tatiana's inspiration. She made a mixed media, richly decorated layout in a frame. As Tatiana said, this project was made on the 10th anniversary but we all know such a love photo frame will also be perfect for Valentine's Day! And for any other day as you will probably agree with us that we should celebrte love every day :-)


Praca Tatiany powstała z papierów do scrapbookingu My sweet Provence od LemonCraft.
Tatiana's project was made with LemonCraft's My Sweet Provence scrapbooking papers.
Projekt Viktorii także jest pracą ze zdjęciem. Ramka powstała w oparciu o tamborek. Delikatne kolory kolekcji Love of my life wspaniale współgrają ze ślubnym zdjęciem.
Viktoria's project is also with a photo. It's a frame made on embroidery hoop basis. Delicate colours of Love of my Life collection prefectly match the wedding photo.
Również Yumiko przygotowała pracę ze zdjęciem. Jednak rozszerzyła Ona pojęcie miłości i praca nie dotyczy drugiej połówki, a... córeczki. Kto powiedział, że dla ukochanego dziecka nie możemy zrobić upominku z okazji Walentynek? :-)
Also Yumiko made an inspiration with a photo. But she made a project about love to her daughter. Who said you can't make a present for your beloved child on Valentine's Day? :-)
Romantyczna, walentynkowa ozdoba do domu

Nie chcesz kartek, ramek i słodkości? Poszukujesz na Walentynki czegoś innego, zaskakującego, czegoś co będzie mogło cieszyć Wasze oczy każdego dnia i w każdej chwili przypominać o łączącym Was uczuciu? Wybierz ręcznie robioną ozdobę do domu! Nasze Projektantki przygotowały na dziś aż kilka propozycji tego typu - w różnych stylach i wykorzystując różne papiery do scrapbookingu.
You don;t want cards, frames and sweets? You're searching for something different, surprising, something which will please your eyes every day and which will remind you all the time about feelings between you? Choose a handmade home decor! Our Designers made few such propositions - in different styles and with different scrapbooking papers.

Marina użyła kolekcji Love of my life, zachwycając się jej delikatnością i romantyczną atmosferą. Czyż obrazek z motywem młodej pary nie jest wspaniały? :-)
Marina used Love of my Life collection which is very delicate and full of romantic atmosphere. Isn't this newlyweds picture wonderful? :-)
Dekorację handmade z uroczą parą wykonała także Oksana, sięgnęła jednak po zupełnie inną kolekcję - Jej wybór padł na arkusz Vintage Time kompatybilny z kolekcją Heart Painted. Zobacz, jak totalnie różne są prace dziewczyn!
Also Oksana made a handmade decoration with a lovely couple but she used completely different collection - she chose Vintage Time sheet to Heart Painted collection. Look how totally different these two projects are!
Z kolei Marina wybrała do stworzenia swojego walentynkowego serduszka kolekcję papierów do scrapbookingu Next to Me:
Marina, in turn, chose for creating her valentine's heart Next to Me scrapbooking papers collection:


Jej projekt jest słodki, uroczy i bardzo pastelowy!
Her project is sweet, cute and very pastel!Świeczki na Walentynki - zadbają o romantyczny nastrój

Czy można sobie wyobrazić romantyczną atmosferę bez ciepłego blasku świec? Otóż, jak pokazują nasze Projektantki, świeczki mogą stać się niesamowitym, wyjątkowym prezentem na Walentynki. Wystarczy, że wręczysz je w odpowiedniej formie :-) Kasia wykonała pudełko szufladkowe w stylu vintage, w którym umieściła świeczuszki tealights. Ale, jak sama zaznacza, wewnątrz takiej szufladki można schować inne drobne upominki, np. słodkości czy biżuterię.
Can you imagine a romantic mood without a warm candle glow? Well, as our Designers are showing, candles can become an incredible and special valentine's gift. You just have to get them in appropriately :-) Kasia made a vintage box where she put tealight candles. But, as she said, you can put there any other small gifts, ex. sweets or jewellery.Pudełko samo w sobie może stanowić romantyczną dekorację pokoju, a jeśli w środek serca wkleimy zdjęcie, zamieni się w ozdobną ramkę. W szufladce, oprócz świeczek, zmieści się niewielka kartka np. z zaproszeniem na romantyczną kolację przy świecach ;)
The box in itself can be a romantic home decor and if you paste a photo inside the heart, it will become a decorative frame. In a drawer, except for candles, a small card ( ex. with an invitation to a romantic dinner ) will fit.
Inny sposób na walentynkowe świeczki prezentuje Ewa. Korzystając z arkuszy Vintage Time do kolekcji Yesterday stworzyła przepiękne, romantyczne świeczniki:
Ewa is showing an other way for valentine's candles. She created beautiful and romantic lanterns using Vintage Time sheets to Yesterday collection.
Jak widzisz, pomysłów na walentynkowe prezenty jest całkiem sporo i nawet, jeśli są to drobiazgi, własnoręcznie udekorowane nabierają zupełnie innego charakteru, stając się wyjątkowym upominkiem od serca. Zauważ, że dziewczyny wykorzystały do stworzenia swoich walentynkowych projektów bardzo różnych kolekcji papierów LemonCraft, co tylko dowodzi, że nasze papiery do scrapbookingu są bardzo uniwersalne i z każdych z nich da się "wycisnąć" sporą dawkę pozytywnych, ciepłych uczuć :-) A Ty, po którą kolekcję LemonCraft sięgnęłaś tworząc swoje prace scrapbookingowe na Walentynki?
As you see there are quite lots of ideas on valentine's gifts and even if they're tiny, they get a totally different nature being handmade - they become a special present from heart to heart. Notice that girls used very diverse LemonCraft collections for their valentine's projects and this proves that our scrapbooking papers are very versatile and you can winkle out many positive and warm feelings from all of them :-) And which LemonCraft's collection did you use creating your scrapbooking projects on Valentine's Day?

Życzymy Ci dużo miłości - nie tylko w dniu dzisiejszego święta :-)
We wish you lots of love - not only for today :-)


PODPIS

INSTRAGRAM

Copyright © 2017 Lemoncraft