Lato z Lemoncraft #5 - Summer with Lemoncraft #5

Dzień dobry!
Good Morning!

Dziś pora na kolejny odcinek naszej wakacyjnej zabawy.
It's time for another part of our summer challenge.


W wakacje wykonujemy mnóstwo zdjęć, warto nadać im odpowiednią oprawę, dlatego tematem dzisiejszej części naszej zabawy jest PICTURE PERFECT (zróbcie pracę z użyciem zdjęcia lub obrazka/grafiki)! :-)
In the summer time we make many photos, now we can do something with one of them, so today we have for you theme PICTURE PERFECT (make project with photo or picture)! :-)

Pierwsza swoją inspiracje zaprezentuje Emilia - Lady E.
First will be Emilia - Lady E. to show her inspiration in that theme.Spójrzcie na ten niesamowity, magiczny scrap z kolekcji Daydream!!
Look at this incredible, magical layout from Daydream collection!!


A tu możecie obejrzeć, jak Emilia go stworzyła :-)
And here you can see how Emilia made it :-)
Zachęcamy Was mocno do dołączenia do naszego wyzwania!
Jak wiecie czekają wspaniałe nagrody!
P.S. Pamiętajcie, że wciąż możecie zgłaszać prace dotyczące pierwszego i drugiego tematu.
We're inviting you to join our challenge!
Wonderful prizes are waiting!
P.S. Remember you can still make projects for the first and second theme.

Prosimy jednocześnie o przestrzeganie zasad:
Please, remeber about the rules:

- raz na dwa tygodnie (do każdego tematu oddzielnie) będzie narzędzie do linkowania in linkz, za pomocą którego zgłaszacie Wasze prace,
- narzędzie linkujące będzie aktywne przez całe lato - możecie dołączyć do zabawy w dowolnej chwili i wykonać zaległe prace! :))
- aby mieć szansę na wspaniałą nagrodę główną (obiecujemy, że jest o co walczyć!), należy wykonać prace na wszystkie tematy. Filmików będzie w sumie 8, tematy 4, a więc należy przygotować 4 prace konkursowe, po jednej na każdy z tematów
- oprócz nagrody głównej, wśród wszystkich uczestników zabawy zostanie rozlosowana nagroda dodatkowa - aby wygrać nagrodę dodatkową, wystarczy zgłosić przynajmniej jedną pracę konkursową
- praca musi być zgodna z tematem danej części zabawy, a uczestnik konkursu musi opisać, w jaki sposób zinterpretował temat


- once in every two weeks there will be an inlinkz tool for each theme. Submit your projects using it,
- the link tool will be avtive for the whole summer - feel free to join us any time you want (during summer) and make projects for the previous themes ! :))
- for the chance to win a great main prize (we promise, it's worth it!), you must create projects for every theme. We are going to have 8 videos and 4 topics, so you must make 4 projects (one for each theme),
- we have also an additional reward. If you want to have a chance to win it, you have to make at least one project,
- each project must be in a line with the theme of the current week contest, and the participant should write few words how he/she was inspired by the theme.
PODPIS

5 komentarzy:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger