Inspiruje Iwona: terapia kolorem - Inspirations from Iwona: color therapy

Witajcie!
Hello!

Od kilku dni w moich okolicach niemal nieustannie pada. W związku z tym jestem nieco zasmucona wizją zbliżającego się końca lata. Bo, cytując słowa starej piosenki: "...mnie jest szkoda lata". Nie było ono zbyt łaskawe w tym roku, poskąpiło nam ciepła i słońca. Ale cóż można poradzić na szybko mijający czas? Na pocieszenie postanowiłam zrobić kilka niezwykle barwnych kartek, by jeszcze na trochę zatrzymać w pracowni letni nastój.
For a few days it has been almost constantly raining. As a result, I'm a bit sad by the vision of the end of the summer. Because, quoting the words of an old song: "...is a pity me is summer". It was not too beautiful this year, did not give us too much sun. But what can be done to quickly pass the time? For consolation I decided to make some extremely colorful cards, to keep the summer mood in the studio for a while.

Jak się domyślacie, sięgnęłam po papiery z kolekcji "Fresh Summer". Możecie nie wierzyć, ale zapewniam Was, że humor poprawia się już od samego przeglądania tych papierów! Praca z nimi to także czysta przyjemność - świetnie się ze sobą komponują i pasuje do nich niemal każdy kolor kwiatków. Bez trudu dobierzecie też inne dodatki: koronki, ażurowe wycinanki i tekturki.
As you may think, I reached for the papers from the collection "Fresh Summer". You may not believe, but I assure you, that humor has improved since looking at these papers! Working with them is also a great pleasure - they mix well and fits almost every color of flowers. You will also easily find other accessories: laces, diecuts and cardboard.
W moich kartkach, jako że lubię lekko postarzany klimat prac, umieściłam też grafiki z linii Vintage Time. Czyż nie prezentują się świetnie z tymi szalonymi kolorami? Oceńcie sami!
In my cards I also included Vintage Time graphics, because I like a slightly aging atmosphere. Do not they look great with these crazy colors? Rate it yourself!
Na koniec pozostaje wyrazić nadzieję, że deszczowe dni szybko miną, a lato płynnie przemieni się w pełną kolorów i słońca jesień. Czego oczywiście nam wszystkim życzę
Finally, I hope that rainy days will soon pass, and the summer will smoothly change into full color and sunshine autumn. Of course I wish all of you


Materiały/Supplies:PODPIS

2 komentarze:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger