Męskie papiery do scrapbookingu - nie tylko do męskich prac

Prace scrapbookingowe tworzone z myślą o mężczyznach rządzą się swoimi prawami. Unikamy w nich nadmiernej ilości kwiatów i sięgamy po papiery scrapowe w deseń kraty, motyw pasków lub po gładkie, jednobarwne arkusze. Wybieramy papiery w odcieniach niebieskiego, brązu lub szarości. Jak się jednak okazuje, te męskie i chłopięce kolekcje papierów do scrapbookingu z powodzeniem można wykorzystać także w pracach tworzonych dla kobiet! To dobra wiadomość, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż męskie prace tworzymy jednak jakoś rzadziej... Jeśli chcesz zobaczyć, jak szalenie kobiecą i romantyczną kartkę wykonała Marta z chłopięcej kolekcji "Boy's Little World", koniecznie czytaj dalej!
Scrapbooking projects made for men follow their own rules. We avoid too big amount of flowers and we use scrap papers with checker, stripes or plain, one coloured sheets. We choose papers in blue, brown or grey shades. But, as it turns out, those masculine and boyish scrapbooking papers collections can be also used for feminine projects! That's good news, especially when we make masculine projest not to often..... If you want to see how extremely femininie and romantic project our Marta made with the boyish collection, 'Boy's Little World', read more!Męskie papiery do scrapbookingu, czyli jakie?

Zastanówmy się najpierw, czy w ogóle istnieje coś takiego jak męskie papiery do scrapbookingu? Czy papiery scrapowe mają swoją płeć? ;-) Z pewnością te ukwiecone arkusze w pastelowych różach, fioletach, pełne koronek i motyli można uznać za bardziej kobiece. Wśród męskich arkuszy wymienimy z kolei te w bardziej neutralnych barwach, jak brąz, beż, szarości, no i w różnych odcieniach niebieskiego, zwłaszcza tych czystych, chłodnych błękitach i granatach. Wśród deseni na papierach do scrapbookingu, określanych jako męskie, znajdziemy kratę, paski, deski, cegłę, kamień, przetarcia i chlapnięcia, a także imitację wełny, jeansu, metalu, betonu. Z kolei mówiąc o motywach, wśród męskich papierów nie zabraknie lokomotyw, samolotów, balonów, śrub, zębatek. Jak więc widać, z całą pewnością możemy powiedzieć, że istnieje jakiś - często niepisany - podział papierów scrapowych na te bardziej kobiece i na te typowo męskie. Po prostu kobiety i mężczyźni mają różną wrażliwość na piękno, odmienne upodobania ;-) Wśród kolekcji papierów do scrapbookingu LemonCraft również znajdziesz kilka takich, które dedykowane są przede wszystkim do prac w męskich klimatach, choć, oczywiście, nasze kolekcje są na tyle uniwersalne, by każdą z nich można było wykorzystać do prac o różnej tematyce i dla różnych odbiorców :-) Jeśli masz do stworzenia pracę scrapową dla mężczyzny, odpowiednich papierów szukaj wśród kolekcji:
Let's think, if there is something like masculine scrapbooking papers? Does scrap papers has got gender? ;-) Those floral sheets in paste pink, purple, full of lace and butterflies can be surely considered as more feminine. Among men's sheets we can mention those in neutral colours - brown, beige, grey, and in diverse shades of blue, especially those clear cold sky blue and navy blue shades. If it comes to patterns on masculine scrapbooking papers, we can mention checker, stripes, wooden boards, bricks, stone, rubs and splatters, and also wool, jeans, metal and concrete imitations. And saying about motives, there are surely trains, planes, balloons, bolts, sprockets. So, as you can see, we can definitelt say that there is a division - often unofficial - of scrap papers on those more feminine and those typically masculine. Women and men have got different beauty sensitivity, different tastes ;-) Among LemonCraft's scrapbooking papers you will also find some sheets which are dedicated for projects in masculine climate, however our collections are so versatile that they can be used in projects in different themes and for diverse people :-) If you have to create a scrap project for a man, you should search for appropriate papers in these collections:
  • Gossamer Blue,
  • Sense and Sensibility,
  • Yuletide.
Sporo "męskich" wzorów i kolorów znajdziesz również w bloczkach linii Basic, zwłaszcza w tych do kolekcji Dom Róż, Nie Zapomnij Mnie, Yuletide. Ale jeśli nie chcesz kupować całej kolekcji specjalnie pod jeden projekt, nie martw się! Wśród papierów LemonCraft, które posiadasz w domu, na pewno znajdziesz arkusz idealny do pracy dla mężczyzny, wszak paski, kratki i deski to coś, co uwielbiamy i co można znaleźć niemal w każdej naszej kolekcji ;-)
A lot of masculine patterns and colours can also be find in Basic paper pads, especially in those from House of Roses, Forget Me Not, Yuletide collections. And if you don't want to buy the whole collection to make one project, don't worry! You will surely find a perfect sheet among LemonCraft papers you have at home - we love stripes, checker and boards so you can find them almost in every our collection ;-)

Najbardziej męską (i chłopięcą!) kolekcją, jaką wydaliśmy, jest nasza nowość "Boy's little world". Znajdziesz w tych papierach do scrapbookingu piękne odcienie niebieskiego, przełamane odrobiną brązu i szarości. Coś dla małych i większych chłopców, a także dla całkiem dorosłych mężczyzn ;-) Ale niech nie zwiedzie Cię ani nazwa kolekcji, ani zastosowane w niej grafiki, ponieważ - jak za chwilę zobaczysz - z tych papierów można stworzyć także szalenie kobiece i romantyczne prace! :-)
The most masculine ( and boyish! ) collection from us, is our new 'Boy's Little World' collection. In these scrapbooking papers you will find beautiful shades of blue, broken with a little bit of brown and grey. Something for small and those bigger boys but also for adult men ;-) Don't be decived by the name of this collection and by graphics used there, because - as you will see in a moment - you can create extremely feminine and romantic projects with these papers! :-)


Męskie papiery do scrapbookingu w kobiecej kartce

Czy typowo męskie papiery do scrapbookingu można wykorzystać w pracy dla kobiety? Oczywiście! Zwłaszcza, jeśli pani lubi niebieskości i brązy - no bo dlaczego by nie wykonać kartki w Jej ulubionych kolorach? :-) Wśród arkuszy kolekcji "Boy's Little World", obok typowo chłopięcych grafik, znajdziesz sporo papierów w uniwersalne wzory, takie jak kratka czy drobne roślinne motywy. Marta wykorzystała uniwersalność tych deseni i stworzyła z nich bardzo kobiecą kartkę urodzinową. Wystarczyło dodać bogatą kwiatową kompozycję i zwiewną koronkę, by tak odmienić charakter papierów, że nikomu przez myśl by nie przeszło, że to są papiery do scrapbookingu z męskiej kolekcji! :-)
Can typically masculine papers be used in projects for women? Of course! Especially when a woman likes blue and brown shades - why not create a card in her favourite colours? :-) Among 'Boy's Little World' sheets, next to typically boyish graphics, you will find a lot of papers in verstaile patterns, such as checker or tiny plant motives. Marta used their verstility and she created a very feminine birthday card. The only thing was to add a rich floral composition and ethereal lace and she changed the character of these papers in the way nobody would say they are scrapbooking papers from masculine collection! :-)


Zobacz, jak różne kwiaty połączyła ze sobą Marta! Elementy kompozycji o zróżnicowanej fakturze ale zbliżonej kolorystyce, tworzą harmonijną i zarazem interesującą całość. W tej kompozycji wiele się dzieje! I wcale nie jest nudna, mimo, że całość utrzymana jest w dwóch kolorach :-)
Look, how different flowers Marta combined! Composition's elements with varied texture but similar colouristic, create a harmonious and interesting whole. There's so much going on here! And ithe composition is not dull despite the fact it is kept in two colours :-)
Boy's Little World - Bloczek papierów do scrapbookingu 21x29cm - Lemoncraft - LEMBLW08 Basic   Boy's Little World - Bloczek papierów do scrapbookingu 15x15cm - Lemoncraft - LEMBLW09


A męskie projekty z kobiecych papierów do scrapbookingu?

No dobrze, czy zatem zasada ta działa także w drugą stronę? Czy można robić męskie prace z papierów postrzeganych jako typowo kobiece? Oczywiście, że tak! Po pierwsze dlatego, że przecież są mężczyźni, którzy lubią kwiaty, no i są okazje, na które nawet mężczyźnie wypada podarować bukiet kwiatów, po drugie dlatego, że i wśród damskich kolekcji znajdziesz sporo uniwersalnych arkuszy. A jeśli potrzebujesz bardziej wyrazisty papier do męskiej pracy, wystarczy, że delikatny beżowy czy błękitny arkusz przyciemnisz na brzegach brązowym tuszem - od razu zyska inny charakter! :-) Nie obawiaj się, że musisz mieć miliony papierów do scrapbookingu, we wszystkich możliwych wzorach, kolorach i stylach. Przecież, poza papierem, posiadasz zapewne jeszcze mnóstwo różnych materiałów kreatywnych. Uruchom więc swoją wyobraźnię i pomysłowość i zmieniaj kolory papierów mediami, dodawaj motywy za pomocą stempli, nanoś wzory przez maski i twórz własne arkusze, dokładnie takie, jakich potrzebujesz w danej chwili. Powodzenia! :-)
Ok, but can we do the other way? Can we make masculine projects with papers regarded as typically feminine? Of course yes! Firstly, because there are men who like flowers and there are occasions when it's good to give flowers to men. Secondly, because also in feminine collections there are many versatile sheets. And if you need more vivid paper for maculine project, you just have to put brown ink on the edges of delicate beige or sky blue paper - it will get a different look right away! :-) Don't worry you have to have millions of scrapbooking papers in all possible patterns, colours and styles. After all, apart from paper, you have surely got lots of other creative materials. Use your imagination and creativity, and change the papers' colours with mixed-media, add designs with stamps, create new patterns with stencils and make your own sheets, just like you need in a certain moment. Good luck! :-)PODPIS

Komentarze

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *