Romantyczny album na zdjęcia - na ulubione fotografie!

Na pewno masz swoje ulubione zdjęcia z ulubionych wydarzeń. Szczególnie lubimy oprawiać zdjęcia ślubne, sesje ciążowe i noworodkowe oraz rodzinne zdjęcia z ważnych uroczystości. Jeśli pasjonujesz się scrapbookingiem, wiesz zapewne, że odpowiednia oprawa zdjęć może uwypuklić ich atmosferę i podkreślić najważniejsze emocje. Na pewno wiesz również to, iż odpowiednio oprawione zdjęcia przyjemniej się ogląda i pokazuje innym. Dlatego warto zadbać o wyjątkowy album fotograficzny. Choć wiele z nas skupia się przede wszystkim  na cardmakingu, bo kartki są w naszym przekonaniu o wiele łatwiejsze do wykonania, no i robi się je szybciej, nie zapominajmy, że to przecież ręcznie robione albumy są kwintesencją scrapbookingu! Romantyczny album na zdjęcia to coś, co podoba się zdecydowanej większości papieromaniaczek. Co więcej, każda z nas znajdzie wśród swoich zdjęć takie, które idealnie wpasują się w ukwieconą, pełną romantycznych detali, oprawę :-) Obejrzyj wyjątkowy album naszej Projektantki, Mariny, i stwórz własny fotoalbum!
You have got your favourite photos from your favourite events for sure. We especially like to frame wedding photos, pregnancy and newborn photo shoots and family photos from special celebrations. If you are scrapbooking passiontae you surely know that a good photos framing can highlight the atmosphere and emphasize the most important emotions. You also know that it's nicer to watch and to show somebody else beautifully framed photos. And that's why it's good to have a uniques photo album. Though most of us focus mainly on cardmaking, cause cards are considered to be easier and faster to make, don't forget that handmade albums are the quintessence of scrapbooking! A romantic handmade photo album is something what most of paper lovers like. What is more, each of us will find photos which will go well with a floral, full of romantic details setting :-) Watch an extraordinary album made by our Designer Marina and create your own!


Romantyczny album na zdjęcia, czyli...jaki?

Co kryje się pod pojęciem: romantyczny album na zdjęcia? Jak za chwilę zobaczysz na poniższych zdjęciach, jest to album szalenie kobiecy, pełen zwiewnych, delikatnych detali, wprowadzających romantyczną atmosferę. Najistotniejsze są, oczywiście, odpowiednie papiery do scrapbookingu - w pastelowych, subtelnych kolorach i z kwiatowymi kompozycjami. Wśród papierów marki LemonCraft znajdziesz całe mnóstwo arkuszy, idealnie nadających się do takich romantycznych prac scrapbookingowych (i nie tylko!). Poza pięknymi papierami, przydadzą Ci się koronkowe aplikacje, tekturowe motywy roślinne, okiennice lub drzwi z beermaty, wycięte z papieru motyle i kwiaty oraz przestrzenne kwiaty papierowe i materiałowe, kawałki wstążek vintage, półperełki samoprzylepne, trochę gazy (tak! właśnie tej, aptecznej :D). Przydadzą się także ażurowe wycinanki z wykrojników, ale jeśli nie posiadasz maszynki do wycinania, albo masz bardzo ograniczony zasób wykrojników, to nic nie szkodzi - bez nich Twoja praca będzie równie wspaniała! :-)
A romantic photo album: what is it exactly? As you will see in a moment it's an album which is extremely feminine, full of ethereal and delicate details making a romantic atmosphere. The most important are, of course, appropriate scrapbooking papers - in pastel soft colours and with floral compositions. Among LemonCraft papers you will find a lot of sheets which will be perfect for such romantic projects ( and not only! ). Except for beautiful papers you will need lace embellishments, plant chipboards, chipboard shutters or door, fussy cut butterflies and flowers, 3D paper and fabric flowers, vintage ribbon pieces, semi-pearls, a little bit of leno ( yes, this from pharmacy :D ). You will also need open work die cuts but if you don't have a cutting machine or you don't have such cutting dies, that's ok - your work will be wonderful also without them! :-)

Jak zrobić romantyczny album na zdjęcia?

Być może sama już zauważyłaś, że style scrapbookingowe mają swoje narodowości. Zupełnie inaczej tworzą scraperki ze Skandynawii, inaczej te ze Stanów, a jeszcze inaczej te z Japonii. Choć, oczywiście, nie można generalizować, ponieważ w każdym z tych obszarów znajdą się osoby o stylu odmiennym od pozostałych. Mimo to, można zauważyć jakieś cechy przeważające w twórczości danej narodowości/grupy. Na przykład prace Rosjanek są niezwykle bogate w detale, romantyczne i wielowarstwowe, a przy tym wizualnie lekkie. Można więc powiedzieć, że wytworzył się pewien specyficzny styl albumów - bo to właśnie w ręcznie robionych albumach na zdjęcia Rosjanki są prawdziwymi mistrzyniami. Ich styl jest już teraz naśladowany na całym świecie. Nic dziwnego, wszak wieloelementowe kompozycje zapierają dech w piersi!
Maybe you have noticed yourself that scrapbooking styles have their nations. Scrappers from Scandinavia create differently than scrappers from the USA and Japan. Of course we can't generalize it because in each of these areas there are persons creating in different styles. However we can observe features predominating in creativity of every nation/group. For example, projects of Russians are extremely rich in details, romantic and multilayered but light at the same time. So we can say, a specific style in creating albums has developed - cause Russian scrappers are mistresses in handmade photo albums. Their style is being followed all over the world. No wonder, those multi-element compositions are breathtaking!

Zastanawiasz się, jak zrobić romantyczny album na zdjęcia? Na naszym kanale na YouTube znajdziesz wiele tutoriali od naszych zdolnych Projektantek, a teraz kilka ważnych rad w pigułce :-)
You wonder how to make a romantic photo album? You will find many video tutorials made by our talented Designers on our YouTube channel and now, some important tips :-)

1. Przygotuj się na długą pracę. Album - zwłaszcza taki bogato zdobiony - to nie jest coś, co wykonasz w godzinę. Nawet, jeśli będzie mieć zaledwie kilka kart - bo właśnie takie przeważnie są te bardzo dekoracyjne albumy handmade. Nie nastawiaj się raczej na to, że usiądziesz i od razu stworzysz cały album fotograficzny. Bardziej prawdopodobne jest, że będziesz tworzyć po stronie dziennie, ewentualnie po dwie strony.
1. Be prepared for a long work. An album - especially such richly decorated - it's not something you will make in an hour. Even if you have only few pages, cause this is how these very decorative albums look like. Don't think you will sit and create a whole photo album at once. Probably you will make a page per day, maybe 2 pages a day.

2. Jeśli to Twój pierwszy album (albo: jeśli tak jest Ci wygodniej) twórz poszczególne strony luzem, a dopiero po udekorowaniu ich wklejaj je do albumu. Jak możesz zobaczyć na wielu profilach scraperek na Instagramie, dziewczyny często fotografują takie luźne strony - łatwiej jest zrobić im zdjęcie, bo gotowy album może się samoczynnie zamykać, albo będzie zbyt duży, by ująć na zdjęciu całą rozkładówkę.
2. If it's your first album ( or if it is just more comfortable for you ) make each page loose andput them in an album after decorating them. As you can see on many Instagram profiles of different scrappers, these girls often take photos of loose pages - it's easier like this because a ready album can close or it is just to big to take photo of the whole.

3. Dekorowanie okładki najlepiej zostaw sobie na koniec, niech stanowi ona wizualne podsumowanie tego, co można znaleźć wewnątrz albumu.
3. Leave decorating the cover for an end, let it be a visual summary of what is in the album.

4. Zanim przystąpisz do pracy, wybierz bazę albumu oraz dobierz papiery, przelicz, czy wystarczy Ci arkuszy na oklejenie wszystkich stron. Następnie zgromadź dodatki spójne kolorystycznie z papierami oraz odpowiadające stylem temu, co zamierzasz stworzyć. UWAGA: jeśli chcesz wykonać album handmade z dużą ilością przestrzennych dekoracji, nie wybieraj bazy bindowanej, musisz wybrać taką klejoną (lub szytą) z dużymi odstępami między kolejnymi stronami. Odpowiednie bazy do tego typu albumów znajdziesz TUTAJ.
4. Before you start creating, choose an album basis and papers, count sheets to be sure you have enough of them to plaster all album pages. Next, collect additives which will be harmonious in colouristic and style with papers and the album theme. ATTENTION: if you want to make a handmade album with a lot of dimensional decorations, don't choose a spiral bound basis but such a glued or sewed book binding album where there are bigger spaces between pages. You can find such bases HERE.

5. Wybierz zdjęcia, które chcesz zamieścić w albumie. Zastanów się nad ich formatem i zadecyduj, czy wykorzystasz je w całości, czy będziesz je przycinać - od tego zależy, ile miejsca na danej stronie przeznaczysz na fotografie i ile zostanie go na dekoracje! Jeśli zdjęcia są bardzo różnorodne i w różnych kolorach, rozważ, czy nie lepiej będzie je wywołać w wersji czarno-białej - wtedy łatwiej będzie uzyskać spójny charakter całej pracy.
5. Choose photos which you want to place in your album. Think about the size and decide if you use them whole or you will cut them a little bit - you have to know how much space to leave on photos and decorations! If the photos are very diverse and in different colours, think if it's not better to print them in black and white version - it will be easier to get a harmonious character of the whole project.

6. Przemyśl, czy zdjęcia będą wklejane czy wsuwane - wklejane możesz od razu przyklejać na tło i dekorować je dookoła, jeśli chcesz wsuwane, musisz wykonać ramki na nie i koniecznie pamiętać o tym, by nie dekorować zbyt mocno strony tam, gdzie będziesz wsuwać zdjęcia.
6. Think if photos will be pasted or slipped - pasted ones can be sticked right away on the background and decorated all around but if you want to have slipped photos you have to make frames for them and remember to not to decorate the page to much in the place where you will slip a photo.

7. Zanim zaczniesz cokolwiek przyklejać rozważ, czy strony będą posiadać jakieś dodatkowe otwierane skrzydełka - jeśli tak, musisz je dokleić do bazy, zanim zaczniesz oklejać papierem poszczególne strony.
7. Before you start gluing, think if the pages have any additional flaps - if yes, you have to tape them to the basis before you plaster pages with scrapbooking papers.


Romantyczny album foto - inspiracja Projektantki 

Zobacz, jak wspaniały album wykonała nasza Projektantka, Marina. Na okładce zdecydowała się na zastosowanie białej i liliowej tkaniny, które doskonale odpowiadają barwom dodatków. Album powstał z kolekcji papierów do scrapbookingu "Sweet Secrets" LemonCraft. Wszystkie strony utrzymane są w pasteloworóżowej i beżowej barwie. Znajdujące się na papierach kompozycje kwiatowe posiadają listki w naturalnym odcieniu zieleni - ten detal wspaniale ożywia całość, sprawia, że kompozycje nie są mdłe, a Marina nie musiała dodawać już więcej dodatków w kontrastowej barwie, mogła się skupić na kolorach przewodnich :-)
Look how a wonderful album made our Designer Marina. She used white and lilac fabrics on the cover so they go well with coours of the additives. The album was made with 'Sweet Secrets' LemonCraft's collection. All pages are kept in pastel pink and beige shades. The floral compositions on papers have leaves in a natural green shade - this detail make the whole more vivid and makes the compositions aren't bland and Marina didn't have to use many embellishments in contrast colours, and she could focus on guiding shades :-)Spójrz, jak duże odstępy są między kolejnymi stronami w albumie Mariny. Dzięki temu zdobienia mogą być naprawdę przestrzenne, a jednocześnie nie ryzykujemy, że ozdoby z sąsiadujących ze sobą stron będą o siebie zahaczać podczas oglądania pracy.
Look how big spaces between pages arehere in Marina's album. Thanks to this, all embellishments can be very dimensional and the decorations from neighbouring pages will not catch each other during watching the album.Sąsiadujące ze sobą strony mają w tle te same papiery i posiadają kompozycje dekoracyjne z podobnych elementów, różnią się jednak miejscami przygotowanymi na zdjęcia: po lewej stronie znajduje się ramka na wsunięcie zdjęcia, po prawej są to wycięte specjalnym wykrojnikiem narożniki, pod które wsuwa się tylko rogi fotografii. Jeśli nie wiesz, jakiego typu wykrojnik pomoże Ci uzyskać taki efekt, zerknij TUTAJ.
Neighbouring pages have the same background papers and their decorative compositions are build with similar elements but they have got different spots for photos: on the left there's a frame for slipping a photo and on the right there cut with a special cutting die corners for placing photos. If you don't know how exactly such a cutting die works, check it HERE.Spójrz na te wszystkie detale! Tak naprawdę wciąż możesz dokładać i dokładać kolejne elementy do kompozycji, aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego Cię rezultatu. Nie przejmuj się, że część ozdób przysłonisz innymi - to raczej nieuniknione ;-)
Look at all these details! You can add and add another elements to a composition untill you're satisfied with the effect. Don't worry when you cover some decorations with others - it's rather inevitable ;-)Bloczek papierów bazowych do scrapbookingu - Sweet Secrets   Zestaw samoprzylepnych ozdób / buttonów - Sweet Secrets

Dzięki rozkładanym klapkom, w albumie Mariny zmieści się mnóstwo zdjęć, mimo, że sama baza ma zaledwie 3 karty! :-)
Thanks to album flaps, in Marina's album there can be put a lot of photos despite the basis has only 3 cards! :-)Bloczek papierów bazowych do scrapbookingu - Sweet Secrets A4   

Sweet Secrets - Ephemera cards   

Papier ozdobny - Vintage Time 031   Papier ozdobny - Vintage Time 029   
Ręcznie robiony, romantyczny album na zdjęcia to niewątpliwie zadanie czasochłonne, wymagające ogromnego zaangażowania i mnóstwa pracy, ale musisz przyznać, że efekt końcowy jest tego wart! To co, spróbujesz stworzyć album na Twoje ulubione fotografie? :-)
A handmade romantic photo album will surelt take some time and it requires lots of engagement and effort but you have to admit that the final effect is worth it! So, will you try to create an album for your favourite photographs? :-)


PODPIS

Komentarze

 1. Марина, великолепный альбом!!! :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Спасибо, Даш, очень приятно!))

   Usuń
 2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 3. Album prezentuj się fantastycznie. Robię właśnie prezent dla swojej dziewczyny - poza biżuterią z tego miejsca: https://prezent.pakamera.pl/ najprawdopodobniej podaruję jej również taki album!

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Dziękujemy za Twoje słowa

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *