Zaproszenia okolicznościowe ręcznie robione

Czas od kwietnia do września to bardzo intensywny czas w życiu rękodzielnika, zwłaszcza tego, który tworzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tym okresie wykonujemy mnóstwo prac związanych z tematyką komunii i ślubów. Również w okresie letnim odbywa się więcej chrztów. Wszystkie te okazje wymagają odpowiedniej oprawy, a jej nieodłączną częścią są piękne zaproszenia. Coraz częściej osoby organizujące przyjęcia decydują się na ręcznie robione zaproszenia. Czy robienie zaproszeń na zamówienie jest opłacalne? Jak ułatwić sobie pracę? Gdzie szukać pomysłów na wyjątkowe zaproszenia? Dziś spróbujemy odpowiedzieć na te i inne pytania w pierwszym artykule z naszego nowego cyklu: "Okoliczności".
The time between April and September is a very intensive time for every handicrafter, especially for those ones who run their business. In this time we make a lot of projects in Communion and wedding themes. Also in summer there are usually more christenings. All these occasions need a special setting and its inseparable part are beautiful invitations. Is making invitations on order cost-effective? How to make the work easier? Where to find ideas on unique invitations? Today we're gonna try to answer these and some other questions in the first article from our new series: 'Occasions'.

Ręcznie robione zaproszenia - tak czy nie?

Czy w czasach, gdy portale aukcyjne, drukarnie internetowe i sklepy online są wręcz zasypane tanimi i pięknymi zaproszeniami na różne uroczystości, ma sens wprowadzanie zaproszeń handmade do swojej oferty? Okazuje się, że tak. Coraz więcej ludzi poszukuje zaproszeń wyjątkowych, specjalnie stworzonych według ich pomysłu, zaskakujących i niebanalnych.
Is there any sense in offering handmade invitations when there are many cheap and beautiful invittaions on many occasions at auction portals, online printers and shops? It turns out that yes. More and more people are looking for unique, surprising and extraoridnary invitations made according to their ideas .

Dlaczego ręcznie robione zaproszenia przez wielu ludzi są postrzegane jako lepsze, niż "gotowce" ze sklepu? Powodów jest co najmniej kilka:
Why handmade invitations are thought to be better than those ready made ones, from a shop? There are at least few reasons:
  • można w pełni dostosować zaproszenia do swoich potrzeb, łącznie z formatem, dodatkowymi skrzydełkami na większą ilość treści, wyborem elementów, kolorystyką, fakturą papieru etc. - zwykle wśród gotowych, sklepowych zaproszeń mamy do wyboru kilka wzorów i ewentualnie możemy sobie pozwolić na jakieś drobne modyfikacje; / you can customize invitations according to your needs, including a size, additional flaps for some more text, a choice of elements, colours, paper texture etc. - among those ready invitations there are usually only a few patterns to choose and you can make only small modifications;
  • coraz częściej ludzie traktują zaproszenia jako swoistą pamiątkę, dlatego zaproszenia handmade mają w tym względzie szczególną wartość; / more and more often people consider invitations to be a keepsake and that's why handmade invitations have a special value for them;
  • osoby organizujące przyjęcie nie są postrzegane jako idące na łatwiznę, bo nie korzystają z gotowych rozwiązań. Spójna i harmonijna oprawa całej imprezy, począwszy od zaproszeń, to zapowiedź doskonałego, przemyślanego przyjęcia zaplanowanego z sercem; / persons who are organizing a reception aren't considered to take shortcuts cause they don't use ready-made solutions. A harmonius setting of a whole party, starting with invitations, is an annoucement of a perfect, well-thought reception which is planned with a heart;
  • oprawa przyjęć to nie tylko zaproszenia - decydując się na te ręcznie wykonane, można od razu dopasować do nich winietki, księgę gości, podziękowania dla gości, upominki dla rodziców etc. W przypadku firm sprzedających gotowe zaproszenia, zwykle nie ma możliwości stworzenia całej papeterii okolicznościowej w jednym miejscu, w tym samym stylu. / receptions' setting are not only invitations - when you decide on those handmade ones you can at once match to them vignettes, a guest book, thank you notes for guests, gifts for parents etc. If it comes to companies selling ready made invitations, usually there isn't any possibility to create the whole occasional stationery at one place, in the same style.

Zaproszenia handmade - na jakie okazje?

Popularnością cieszą się nie tylko zaproszenia ślubne i zaproszenia komunijne (choć rzeczywiście, tych jest najwięcej), ale także zaproszenia na chrzciny oraz zaproszenia na roczek. Można również zauważyć wzrost zainteresowania Klientów zaproszeniami na urodziny - zwłaszcza na te najważniejsze, najhuczniej obchodzone czyli 18, 50 i 80 oraz zaproszeniami na uroczystości związane z rocznicami ślubu (25, 40 i 50). Nie zapominajmy o coraz popularniejszych zaproszeniach na sesje zdjęciowe - są często wręczane jako prezent, zamiast tradycyjnego vouchera.
Not only wedding or Communion invitations are popular ( though these are the most popular ), but also baptism or 1st birthday invitations. You can also observe the increase of the interest in birthday invitations - especially those most important, celebrated the loudest, that are 18th, 50th and 80th birthday, and invitations on celebrations connected with anniversaries ( 25, 40 an 50 ). Let's not forget about more and more popular photo shoots invitations - they are often given as a gift instead of a traditional voucher.

Zaproszenia ręcznie robione - gdzie szukać inspiracji?

Jeśli jesteś rękodzielnikiem, to prędzej czy później na pewno staniesz przed zadaniem wykonania zaproszeń ;-) Nawet, jeśli nie zajmujesz się scrapbookingiem zarobkowo. Większość z nas rozpoczynała swoją przygodę z rękodziełem, samodzielnie wykonując zaproszenia na swój własny ślub, albo na roczek dziecka :-) Oczywiście, w sieci znajdziesz mnóstwo inspiracji i tutorialów dotyczących zaproszeń handmade. Jeśli w obszarze Twoich zainteresowań znajdują się przykłady zaproszeń ślubnych, komunijnych, czy jakichkolwiek innych, na pewno warto zajrzeć na portal Pinterest. Sporą dawkę inspiracji znajdziesz także na Instagramie. Ale my ułatwimy Ci nieco sprawę i zaprezentujemy kilka ciekawszych wzorów z naszego blogowego archiwum oraz pozyskanych grzecznościowo od przemiłych Scraperek :-)
If you are a handicrafter, sooner or later you will have to make some invitations ;-) Even if you are not doing handicraft gainfully. Most of us has started the handicraft adventure making invitations on our own wedding or our child's 1st birthday :-) Of course in the Net there are many inspirations and tutorials on how to make handmade invitations. If you're looking for some examples of wedding, Communion or any other invitations, it is worth to check Pinterest. Many of them are also on Instagram. But we will make it easier for you and will show you few most interesting designs from our blog archive and from some kind Scrappers :-)

Zaproszenia handmade - przykłady 

Ponieważ zaproszenia handmade powstają na rozmaite okazje, w różnych stylach i formach, trudno jest zaprezentować cały wachlarz możliwości, jaki masz przed sobą :-) Podzieliłyśmy jednak zdjęcia tematycznie, by w jakiś sposób usystematyzować wiedzę o ręcznie robionych zaproszeniach. Zaczynamy? :-)
As handmade invitations are made on different occasions, in different styles and forms, it is hard to show the whole range of options you have in that matter :-) But we divided the photos thematically to systemize some way the knowledge about handmade invitations. Shall we start? :-)

Jako pierwsze weźmiemy pod lupkę zaproszenia komunijne, wszak sezon na ich tworzenie trwa już w najlepsze, bo maj nadchodzi wielkimi krokami! Zaproszenia na Pierwszą Komunię Świętą mogą być bogato zdobione, jednak w przeważającej większości są to prace w prostym stylu i delikatnej kolorystyce. Na pierwszy plan wysuwają się skromność i elegancja. Można zauważyć podział na zaproszenia komunijne dla dziewczynek i zaproszenia komunijne dla chłopców. Te pierwsze często posiadają elementy w pastelowym różu, drugie - w odcieniach błękitu. Ale coraz częściej można też spotkać się z ręcznie robionymi zaproszeniami komunijnymi w odcieniach bieli i zieleni lub całkowicie monochromatyczne, białe. Te ostatnie jawią się jako szczególnie nowoczesne i zwykle zaskakują fakturą albo formą.
As first, we're going to talk about Communion invitations as the season for making them has already started - May is closer and closer! First Holy Communion invitations can be richly decorated but mostly they are made in a simple style and in delicate colours. Modesty and elegance are at foreground. You can clearly notice the division on girlish Communion invitations and boyish Communion invitations. These first ones have usually got elements in pastel pink, these second ones - in blue shades. But there are also often met handmade Communion invitations in white and green shades or completely monochrome, white. These last ones are concerned as very modern and they usually surprise with their shape or texture.

Oto przykładowe skromne i eleganckie zaproszenia komunijne dla dziewczynek:
Here are some examples of modest and elegant Communion invitations for girls:

Dziewczęce zaproszenia na Pierwszą Komunię Świętą. Autor: Ewa Szelest.

Zaproszenie komunijne dla dziewczynki. Autor: Ewa Szelest.
A tutaj kilka propozycji chłopięcych zaproszeń na Pierwszą Komunię:
And here we have few First Holy Communion invitations for boys:

Delikatne zaproszenie komunijne dla chłopca. Autor: Gosia Metryka.
Chłopięce zaproszenia komunijne w mocniejszym odcieniu niebieskiego. Autor: Ewa Szelest.


Delikatne zaproszenia komunijne w beżu. Autor: Gosia Metryka.
Delikatne, klasyczne zaproszenia komunijne. Autor: Gosia Metryka.

Zaproszenia na pierwszą komunię mogą być także bardziej dekoracyjne, bogatsze. W takiej sytuacji jednak Klienci najczęściej zamawiają dwa-cztery bogato zdobione zaproszenia (np. dla rodziców chrzestnych i dziadków dziecka), a dla pozostałych skromniejszą wersję - wiąże się to oczywiście z kosztami, które stają się dość wysokie, gdyby zamówić kilkanaście zaproszeń z bogatą kompozycją. Bardziej zdobne zaproszenia komunijne mogą wyglądać na przykład tak:
First Holy Communion invitations can be also more decorative. Clients usually order 2-4 such richly decorated invitations ( ex. for Godparents and grandparents ) and more modest version for other guests - it is connected with costs of course as they would be very high when ordering several invitations with a rich composition. More decorative invitations can look like this:

Bogato zdobione zaproszenie handmade na Pierwszą Komunię Świętą. Autor: Magdalena Maniecka. Zaproszenia na Pierwszą Komunię Świętą mogą mieć też nietypową formę. Poniżej kartka-kopertówka, czyli zaproszenie, do którego nie trzeba dorabiać już oddzielnej koperty, bo to takie 2 w 1 ;-) Kurs na zaproszenie kopertówkę znajdziesz na naszym kanale na YouTube, o TUTAJ.
First Holy Communion invitations can be made in an unusual shape. Below you can see an envelope card that is an invitation for which you don't have to make an additional envelope cause it's such a 2 in 1 ;-) On our YouTube channel you can find a video tutorial on such an envelope card invitation.

Zaproszenie komunijne w formie koperty. Autor: Gosia Metryka.
Czasami forma pracy może być na tyle zaskakująca, że właściwie do jej udekorowania wystarczą jedynie piękne papiery do scrapbookingu:
Sometimes, the form of a project can be so surprising that the only thing you need as a decoration are beautifu scrapbooking papers:

Zaproszenia komunijne w kształcie serca. Autor: Ewa Szelest.

Tym, co niewątpliwie daje przewagę ręcznie robionym zaproszeniom nad tym gotowym, dostępnym w sklepach, jest fakt, że można spełnić nawet najbardziej nietypowe oczekiwania Klienta :-) i stworzyć coś naprawdę nieszablonowego, np. bardzo energetyczne zaproszenia komunijne w żółtym kolorze:
The thing which gives handmade invitations the advantage over those ready made ones is the fact that you can make them according to very untypical Client's expectations :-) and you can create something very unconventional, ex. very energetic Communion invitations in yellow:

Zaproszenie komunijne w nietypowych kolorach. Autor: Ewa Szelest.

Podobne zasady funkcjonują w tematyce zaproszeń ślubnych. Większość z nich jest stosunkowo skromnie ozdobiona, a jeśli trafiają się zaproszenia bogatsze lub takie w nietypowej formie np. exploding boxa, to są to zaproszenia dla rodziców państwa młodych oraz dla świadków. Królują zaproszenia ślubne handmade utrzymane w odcieniach bieli, kremu i beżu, ale bardzo często wybór wzoru zaproszeń jest uwarunkowany aktualnymi trendami ślubnymi, dlatego warto każdego roku śledzić, w jakim kierunku zmierza ślubna moda :-) Oto kilka przykładów ręcznie robionych zaproszeń na ślub:
The same rules work with wedding invitations. Most of them is decorated quite modest and if there are some richer ones or some in unusual forms, ex. exploding box, they are made for newlyweds parents or for best men, bridesmaids. The most popular handmade wedding invitations are those kept in white, creme and beige shades but very often the choice of invitations' design is connected with current wedding trends so it's good to keep an eye on wedding fashion and its direction :-) Here are some examples of handmade wedding invitations:


Klasyczne zaproszenia ślubne. Autor: Weronika Górak-Pietrowska.


Bogate zaproszenia ślubne. Autor: Joanna Jankowska.
Nietypowe zaproszenia ślubne z motywem kotów. Autor: Papierowe Podarunki.

Zaproszenia w postaci exploding boxów. Autor: Joanna Jankowska.
Niektórzy decydują się na jeszcze bardziej elegancką wersję ślubnych zaproszeń i chcą zaproszenia wraz z pudełkami do kompletu:
Some people decide to choose even more elegant version of wedding invitations and they want to have boxes for them:

Nietypowe kolorystycznie zaproszenia ślubne w pudełku. Autor: Papierowe Podarunki.

Kolejną bardzo popularną kategorią ręcznie robionych zaproszeń są zaproszenia na chrzest oraz zaproszenia na roczek. Ponieważ często mają one podobną stylistykę, ujmujemy je w jednej kategorii zaproszeń dziecięcych. Mogą to być zaproszenia ze zdjęciem:
Another very popular category of handmade invitations are those made on Baptism and 1st birthday party. As they have similar stylistic we put them together in one category - childish invitations. They can be made with a photo:

Zaproszenia na chrzest święty ze zdjęciem. Autor: Gosia Metryka.

Zaproszenia ze zdjęciem. Autor: Gosia Metryka.
Równie popularne są jednak eleganckie, stonowane zaproszenia, na wzór tych komunijnych i ślubnych :-)
Also popular are such elegant and soft invitations, just like these Communion and wedding ones :-)

Zaproszenia handmade na roczek. Autor: Magdalena Maniecka.

Eleganckie zaproszenie na chrzest. Autor: Gosia Metryka.
Również i tu znajdziemy bardziej dekoracyjne, bogato zdobione zaproszenia:
Also here we can find more decorative and richly embellished invitations:

Bogato zdobione zaproszenie na chrzest. Autor: Magdalena Maniecka.

Zaproszenie na Chrzest Święty, w komplecie z pudełkiem. Autor: Magdalena Maniecka.
Ostatnią kategorią, o której dziś wspominamy, są zaproszenia na sesję zdjęciową. Tego typu zaproszenia mają zwykle bardzo prostą formę, ponieważ nie stanowią pamiątkowej kartki, tylko bardziej spersonalizowany odpowiednik bonu podarunkowego. Możesz je wykonywać na zamówienie klientów indywidualnych albo - co zdarza się chyba częściej - dla firm świadczących usługi fotograficzne.
The last category we would like to mention today are photo shoot invitations. Such invitations have usually got a simpel form because they are not a memorial card but more personalized equivalent of a gift voucher. You can make them for individual clients or - what is more common - for photo companies.

Zaproszenie na sesję fotograficzną ciążową. Autor: Marta Lulek.

Zaproszenie na sesję zdjęciową. Autor: Marta Lulek.

Zaproszenie na sesję zdjęciową z okazji roczku. Autor: Marta Lulek.

Zaproszenie na sesję foto. Autor: Marta Lulek.

Ręcznie robione zaproszenia ślubne - to Ci się przyda!

Moda nieustannie się zmienia i dostrzec to można nie tylko w przypadku ubrań czy aranżacji wnętrz. Zauważ, że każdego roku zmieniają się trochę trendy dotyczące oprawy ślubu i wesela. Warto śledzić najbardziej poczytne portale ślubne, by cały czas być na bieżąco i wiedzieć, czy w danym sezonie królować będzie czysta biel i motyw desek, czy może raczej butelkowa zieleń albo motywy roślinne. Niezależnie jednak od aktualnie obowiązujących trendów, zawsze warto mieć pod ręką papiery do scrapbookingu i dodatki dekoracyjne w tradycyjnym ślubnym wzornictwie i klasycznej kolorystyce. Jeśli wykonujesz zaproszenia ślubne na zamówienie, z pewnością przyda Ci się nasz najnowszy bloczek kreatywny A4 Melody, utrzymany w odcieniach bieli z dodatkiem naturalnej, spokojnej zieleni. To idealne wzornictwo i wymarzona kolorystyka do klasycznych prac ślubnych i komunijnych. Równie przydatne i uniwersalne będą koronki dostępne w sklepie Hobby Place oraz tekturki tematyczne. Jeszcze więcej przydatnych produktów tematycznych znajdziesz w odpowiednim dziale w sklepie scrapbookingowym. Nie daj się zaskoczyć zaproszeniom zamawianym na ostatnią chwilę! :-)
Fashion changes all the time and you can see it not only in clothes or interior design. Notice that wedding and wedding reception trends change every year. It's good to follow the most popular wedding portals to be up to date and to know what will rule in a certain season - pure white and boards pattern or bottle green, or plants motives. But no matter what current ctrends are, it is good to have scrapbooking papers and decorative additives in traditional wedding patterns and in classical colours. If you make wedding invitations on order, you will surely need our newest creative A4 paper pad - Melody which is kept in white shades with some natural, calm green shades. It's a perfect design and perfect colouristic for classical wedding and Communion projects. Lace and thematical chipboards from Hobby Place store can also be veru useful here. More handy thematical products you will find in an appropriate category in a scrapbooking shop. Don't let yourself be surprised with invitations ordered at the last minute! :-)PODPIS

Komentarze

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *