Okoliczności: Komunie.

Ostatnio w naszym nowym cyklu: Okoliczności, zaprezentowałam Ci rozmaite typy zaproszeń na różne okazje. Teraz nadeszła pora, abyśmy skupiły się na zagadnieniach związanych z konkretnymi uroczystościami. Ponieważ mamy już koniec marca, zwyczajowo najbliższym sezonem okolicznościowym jest sezon komunijny. W tym roku, oczywiście, w związku z panującą pandemią, nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy będą odbywać się uroczystości komunijne, ale z pewnością warto przygotować się do nich w normalnym trybie - by uniknąć stresu w chwili, gdy nagle dowiemy się, iż ceremonie komunijne ruszają. Chcesz wiedzieć, co może obejmować scrapbookingowa oprawa komunijna? Zastanawiasz się, jakie są obowiązujące trendy w papeterii komunijnej? Zapraszam Cię do lektury dzisiejszego artykułu!
Previously, in our new series: Occasions, I showed different types of invitations. Now it's time to focus on certain occasions. As March is ending, the closest occasional season is Communion season. Of course, this year, due to coronavirus pandemia, we don't know yet when they will be exactly but it's good to be prepared for this season - this way we will avoid the stress when we get the information about Communions starting. Do you want to know which scrapbooking projects can be made on Communion? Are you wondering what are current Communion stationery trends? I'm inviting you to read today's article!

Papeteria komunijna - zaproszenia i co jeszcze?

Oprawa papiernicza Pierwszej Komunii Świętej to przede wszystkim zaproszenia komunijne, o których rozmawiałyśmy ostatnio, ale nie tylko. Ponieważ przyjęcia komunijne wciąż ewoluują, przyjmując coraz częściej rozmach charakterystyczny dla innych typów uroczystości, rośnie znaczenie detali - w tym także odpowiednio przygotowanej papeterii i różnych drobiazgów, które jest w stanie wykonać rękodzielniczka, zwłaszcza ta zajmująca się scrapbookingiem zarobkowo. Co możesz wykonać na Pierwszą Komunię Świętą poza zaproszeniami komunijnymi? Zakres Twoich możliwości będzie zależeć od tego, czy chodzi o oprawę przyjęcia komunijnego czy raczej o stworzenie oferty dla osób poszukujących upominków komunijnych.
Communion paper setting are mainly Communion invitations, which we were talking about previosuly, but not only. As Communion receptions are still evolving and becoming as big as other ceremonies, the importance of details is also growing - and this includes also appropriately prepared stationery and different bits and pieces which can be made by a handicrafter, especially the one who does scrapbooking gainfully. What can you make on First Holy Communion except for Communion invitations? The range of your possibilities depends only the matter is it a Communion reception or an offer of Communion gifts.Jeśli jesteś rękodzielniczką oferującą oprawę przyjęcia komunijnego, możesz wykonywać:
If you are a handicrafter who has in offer a setting of a Communion reception, you can make:
 • winietki na stół komunijny - chcąc zachować porządek organizacyjny, coraz więcej osób planujących przyjęcie komunijne decyduje się na wprowadzenie winietek z imionami i nazwiskami gości, które dotąd zarezerwowane były dla przyjęć weselnych. Dzięki temu każdy szybko znajdzie swoje miejsce i uniknie się przepychanek przy stole czy biegania po sali; / vignettes to be placed on a table - for keeping the whole organization in order, more and more people who are planning a Communion reception decides on vignettes ( which so far have been reserved for wedding receptions ) with names and surnames of the guests. Thanks to them each guest will quickly find his/her place and there will not be any jostling or running around the room;
 • podziękowania dla gości - malutkie upominki dla przybyłych to miły gest ze strony organizatorów. Jako rękodzielniczka możesz zaproponować malutkie pudełeczka ze słodkościami, ręcznie zrobione magnesy na lodówkę, zakładki do książek handmade albo mini kartki w kształcie serca z kilkoma ciepłymi słowami wewnątrz; thank you gifts for guests - small presents for all the guests are a kind gesture from organizers. As a handicrafter you can make tiny boxes with sweets, handmade magnets on a fridge, handmade bookmarks or mini heart-shaped cards with few nice words inside;
 • specjalne podziękowania - pamiątki dla rodziców chrzestnych i dziadków - najważniejszych gości na przyjęciu często chcemy specjalnie uhonorować. Dziadkowie i Chrzestni na pewno będą zachwyceni specjalnie przygotowanymi dla Nich ramkami fotograficznymi na zdjęcie z uroczystości Pierwszej Komunii czy tematycznym exploding boxem ze słowami podziękowania wewątrz; special thanks - keepsakes for Godparents and grandparents - we often want to honor the most important guests. Grandparents and Godparents will surely be delighted with unique photo frames or Communion exploding boxes with thank you words made especially for them;

 • wianki komunijne - zarówno te na głowy dziewczynek idących do Pierwszej Komunii, jak i tych pełniących rolę dekoracji stołów. Zastanawiasz się, jak scraperka może oferować takie rzeczy? Jeśli potrafisz robić piękne kwiaty z foamiranu lub papierowe kwiaty, z pewnością potrafisz stworzyć florystyczne cuda; Communion wreaths - those on Communion girls' heads as well as those made as table decorations. Do you wonder how a scrapper can offer such things?If you can make beautiful foamiran or paper flowers, you can surely create floristic masterpieces;
 • dekoracje stołów komunijnych - bo dekoracja komunijnego stołu to nie tylko winietki i kwiaty. Możesz przygotować eleganckie świeczniki lub po prostu udekorować świece (TUTAJ znajdziesz inspiracje), stworzyć papierowe opaski na serwetki czy przygotować menu w dekoracyjnych ramkach; decorations on Communion tables - because decorating a Communion table is not only putting vignettes and flowers. You can prepare elegant candle holders or just decorate candles, create paper napkin rings or make a menu in decorative frames;
 • księgę gości komunijnych - to również pomysł zaczerpnięty z wesel, który cieszy się coraz większą popularnością na przyjęciach komunijnych. Dobrej jakości księga z grubymi, sztywnymi kartami i pięknie udekorowaną okładką to świetne miejsce dla gości, by mogli wpisać dodatkowe życzenia, czy podzielić się wrażeniami na temat przyjęcia. Po wielu latach taka księga gości staje się wyjątkową, sentymentalną pamiątką. / a Communion guest book - it's also an idea taken from weddings and is more and more popular on Communion receptions. A good quality book with stiff, thick pages and a beautifully decorated cover is a great place for guests to write there additional wishes or share their impressions about a reception. After many years such a guest book will become a unique and sentimental keepsake.

Jeśli jesteś scraperką tworzącą prezenty komunijne na zamówienie, możesz mieć w ofercie m.in.:
If you a scrapper making Communion gifts on order, you can have in your offer:
 • albumy komunijne ręcznie robione - z miejscem przygotowanym na wklejenie lub wsunięcie zdjęć z uroczystości, strony mogą narzucać tematykę poszczególnych zdjęć lub pozostawiać pewną dowolność w ich umieszczaniu; / handmade Communion albums - with a place for putting photos from the ceremony, and the pages can impose the thematic of photos or can leave some freedom in the way of placing them;
 • ramki na zdjęcia z Pierwszej Komunii Świętej - możesz wykonać ramkę od podstaw lub zalterować (przerobić) gotową ramkę sklepową. Najpopularniejsze są drewniane ramki A5 udekorowane kwiatami i motywami związanymi z wydarzeniem (winorośla, Hostia itp.) oraz ramki A4, w których dodatkowo można zamieścić także cytat z Pisma Świętego, albo treść życzeń; / frames for photos from First Holy Communion - you can make a frame from the ground up or you can alter a ready made frame bought in a shop. The most popular are A5 wooden frames decorated with flowers and motives connected with the event ( vines, the host etc. ) and A4 frames in which you can also put a quote from Holy Bible or some wishes;

 • ozdobne ramki komunijne z cytatami z Pisma Świętego - inna wersja ramek, tutaj nie przygotowujesz miejsca na fotografię z uroczystości, ponieważ to cytat, dedykacja czy życzenia stanowią najważniejszy element pracy. Treść nadrukowana na dobrej jakości papier do scrapbookingu w jasnej kolorystyce, udekorowana elegancką i delikatną kompozycją kwiatową to świetny pomysł na Pamiątkę I Komunii Świętej; / decorative frames with quotes from Holy Bible - the other version of frames, here you are not preparing a place for photos from the ceremony because a quote, dedication or wishes are the most important here. A text printed on a high quality scrapbooking paper in light colours, decorated with an elegant and delicate floral composition is a great idea on a First Holy Communion keepsake;
 • kartki handmade na Pierwszą Komunię Świętą - kartki komunijne ręcznie robione cieszą się coraz większą popularnością. Ich niewątpliwą przewagą nad gotowymi produktami sklepowymi jest możliwość pełnej personalizacji (imię dziecka przystępującego do Komunii oraz data uroczystości) oraz swobodny wybór kolorystyki, stylistyki i motywów przewodnich; / handmade cards on First Holy Communion - handmade Communion cards are more and more popular. Their undoubted advantage over ready made products from shops is the possibility o full personalization ( the name of a child and the date of Communion ) and a free choice of colours, stylistics and main motives; • komunijne exploding boxy - również exploding boxy cieszą się coraz większym uznaniem wśród osób poszukujących niebanalnej pamiątki komunijnej. Dodatkową zaletą exploding boxa jest fakt, iż można w nim umieścić prezent pieniężny: na środku boxa w dodatkowym pudełku lub na ściankach w specjalnie przygotowanych kieszonkach; / Communion exploding boxes - also exploding boxes are more and more popular among people who are looking for an extraordinary Communion keepsake. What is more, in an exploding box you can put some money as a gift: in a tiny box in the middle of an exploding box or on its walls in special pockets;
 • ręcznie robione opakowania prezentowe - czasami zdarza się sytuacja, że ktoś ma gotowy prezent komunijny, ale nie wie, jak go ładnie zapakować, by stał się wyjątkowym upominkiem. Jako rękodzielniczka proponująca produkty handmade swoim Klientom, możesz wprowadzić do oferty ręcznie robione (i zdobione) pudełka na zegarki czy wyjątkowe torebki prezentowe. Na pewno znajdą się chętni! / handmade gift wrappings - it sometimes happens that people have a ready Communion gift but they don't know how to wrap it to make it a unique present. As a handicrafter offering a handmade products to your clients, you can introduce to your offer handmade ( and hand-decorated ) boxes for watches or unique gift bags. You will surely find willings!
Komunijne rękodzieło - jak się przygotować? 

Chcesz tworzyć rękodzieło w temacie Pierwszej Komunii Świętej? Świetnie! Zanim jednak zaczniesz, musisz wiedzieć kilka najważniejszych rzeczy:
Do you want to do handicraft on First Holy Communion? That's great! But before you start, you have to know few things:

1. Choć trendy zawsze nieco się zmieniają, w tematyce komunijnej od lat niepodzielnie króluje styl klasyczny. Największym powodzeniem cieszy się więc papeteria i oprawa komunijna w prostej formie, elegancka, skromna. Idealne kolory na komunię to biel, krem, beż, błękit, pudrowy róż i jasna, pastelowa zieleń. Odrobina złota lub srebra również są pożądane, ale powinny wystąpić jedynie w postaci dodatków.
1. Though trends are changing a little bit, a classic style rules in Communion thematic for years. The most popular are stationery and Communion setting in a simple form, elegant and modest. The perfect Communion colours are white, creme, beige, sky blue, powder pink and light pastel green. A little bit of gold or silver is also wanted but it should appear only in  small additives.

2. Oferując rękodzieło komunijne w szerszym zakresie i chcąc tworzyć scrapowe projekty zarobkowo, warto zainwestować w materiały i narzędzia, które będzie można wykorzystać w wielu pracach. Z pewnością przydadzą się:
2. If you're offering Communion handicraft in a wider range and you want to create scrap projects gainfully, it is worth to buy some materials and tools which you can use in many projects. You will surely need:

a) wykrojniki tematyczne (kielich z hostią, winorośla, motyw aniołka, modlące się dziecko - nie musisz mieć ich wszystkich, wystarczy jeden-dwa wykrojniki tematyczne); / theamtical cutting dies ( a cup with the Host, vines, angels, a praying child - you don't have to have all of them, 1-2 are enough );
b) drobne papierowe kwiatki: białe, błękitne i bladoróżowe; / small papers flowers: wjite, sky blue and pale pink;
c) papiery do scrapbookingu w jasnych, neutralnych kolorach, z delikatnymi deseniami. Jeśli jeszcze nie zaopatrzyłaś się w idealne papiery do prac komunijnych, koniecznie zerknij na bloczek A4 "Melody" LemonCraft - został stworzony właśnie z myślą o takich pracach i nadaje się do nich doskonale :) / scrapbooking papers in light neutral colours and with delicate designs. If you don't have perfect Communion pappers yet, you should see A4 'Melody' paper pad from LemonCraft - it was designed especially for such projects and it fits them perfectly :)
d) jasne, gładkie wstążki, najlepiej wstążki vintage, czyli tak zwane "gnieciuchy", w kolorze ecru, bieli, błękitu; / light, smooth ribbon, the best would be vintage ones in ecru, white, sky blue;
e) białe bazy do kartek, najlepiej w zestawach z kopertami, jeśli planujesz tworzyć zaproszenia komunijne na zamówienie. / white cards bases, the best with envelopes if you're planning to create Communion invitations on order.

Dodatków tematycznych możesz mieć, oczywiście, dużo więcej, ale powyższe stanowią bazę, na której warto się oprzeć, budując dopiero swój warsztat pracy. Jeśli nie posiadasz maszynki do wycinania, zamiast wykrojników możesz zaopatrzyć się w tekturki tematyczne. Dobrze jest mieć też choć 1-2 stemple z tematycznymi napisami: "Zaproszenie na Pierwszą Komunię Świętą" oraz "Pamiątka I Komunii Świętej", ale jeśli ich nie kupisz, a masz sprawną drukarkę, która bez problemu drukuje na papierach o wyższej gramaturze, nie musisz się martwić - wtedy wystarczy przygotować wydruk ozdobnym fontem i wydrukować na kartonie wizytówkowym czy papierze scrapowym.
Of course, you can have more thematical additives but these mentioned above are the basis you can use when building your workshop. If you don't have a cutting machine, instead of cutting dies you can buy thematical chipboards. It's good to have at least 1-2 stamos with thematical inscriptions: ' First Holy Communion invitation' and ' On your First Holy Communion', but if you don't buy them and you have a printer which can print on paper in high density, you don't have to worry - you can print some inscriptions in a decorative font on business card or scrapbooking paper.PODPIS

Komentarze

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *